Tra Môr yn Fur: Cymru a'r Môr

29.09.18 – 23.02.19

Anecs

Wedi’i hamgylchu gan y weilgi ar dair ochr, does ryfedd fod gan Gymru berthynas glos â’r môr. Mae’r dyfroedd wedi siapio nid yn unig arfordir Cymru, ond hefyd hanes a dychymyg y Cymry. Gan ddefnyddio hanes, straeon a delweddau o gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, bydd yr arddangosfa hon yn archwilio ein perthynas â’r môr a sut y bu iddo effeithio ar ein tirwedd a’n diwylliant.