Tirlun Cymru

19 Hydref 2013 - 10 Mai 2014

Codi’r clawr ar gasgliad helaeth y Llyfrgell o baentiadau a darluniau topograffigol.

I arlunwyr sydd am dynnu lluniau o olygfeydd prydferth a thrawiadol, mae tirffurfiau Cymru wastad wedi bod yn atyniad cryf. Mae’r hen gestyll a’r abatai a mynyddoedd godidog Cymru wedi bod yn boblogaidd gydag arlunwyr a ffotograffwyr ar hyd y canrifoedd.

Yn ysblander Oriel Gregynog y Llyfrgell datgelir casgliad swmpus o baentiadau a darluniau topograffigol, yn dangos ymateb gwahanol arlunwyr i’r dirwedd gyda threigl amser. Wrth gael golwg fanwl ar y mannau hardd yr ydym oll yn gyfarwydd â hwy, ochr yn ochr â’r golygfeydd diwydiannol a threfol sy’n ein hamgylchynu bellach, gallwn weld y newid parhaus yn ein tirwedd drwy lygaid yr artistiaid.