Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T Llew Jones

05 Mawrth 2015 - 27 Chwefror 2016

Swyn y Storïwr: Canmlwyddiant T. Llew Jones

Fuoch chi ’rioed yn morio gyda Barti Ddu?  Efallai fuoch chi’n antureithio gyda Twm Siôn Cati, neu’n ymweld â Thraeth y Pigyn?

Wel, ar 5 Mawrth 2015 – Diwrnod y Llyfr – byddwn ni yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yn diolch i T. Llew Jones am ei ddychymyg a’i waith, ac yn dathlu ei ganmlwyddiant drwy agor arddangosfa newydd sbon 'Swyn y Storïwr'.

Cewch gip ar fywyd T. Llew rhwng tudalennau ei ddyddiaduron, sydd gyda ni yma yn rhan o’r casgliad.  Dysgwch fwy am ei gariad at griced a gwyddbwyll, ei berthynas â rhai o fawrion ei oes, a dewch i 'nabod T. Llew Jones y bardd yn well.

Felly beth amdani – ddowch chi gyda ni i fyd y llyfr?