Shani Rhys James

'Distillation': 30 Mlynedd o Beintio

14 Chwefror - 30 Mai 2015

"Shani Rhys James has come to us like a breath of fresh air that blows away so many of the stagnant theories that burden the art of our times” - Syr Kyffin Williams

‘Distillation’ yw’r arddangosfa fwyaf cynhwysfawr o waith yr artist Shani Rhys James, sy’n adnabyddus am ei phaentiadau ffigurol pwerus.  Mae’r arddangosfa hon yn dod â holl ystod ei gwaith arobryn a rhyfeddol at ei gilydd gyda’r paentiadau cynnar gwobrwyedig i’w gweld ochr yn ochr â datblygiadau diweddaraf yr artist.  Mae’n ddetholiad o ddarnau wedi’u dewis o amgueddfeydd a chasglwyr preifat; distylliad o 30 mlynedd o waith ar themâu’r teulu, yr hunan, plentyndod, y mewnol a pherthynas.