Pete Davis: Observations, Collections, Recollections. A Lifetime in Photogarphy

2 Mawrth 2017 - 17 Mehefin 2017

Oriel Gregynog

Arddangosfa ôl-syllol o bwys o ffotograffau yn rhychwantu 60 mlynedd, ynghyd â gwaith newydd sy’n amlygu diddordeb oes y ffotograffydd gydag agweddau penodol o’r byd o’n cwmpas.

Anaml iawn y daw’r cyfle i unrhyw unigolyn adolygu ac arddangos chwe degawd o waith. Mae’r arddangosfa hon, serch hynny, yn fwy na dim ond rhyw ‘edrych yn ôl’ hiraethlon, mae hefyd yn cynnwys gwaith newydd sy’n rhoi cipolwg ar sut y gall fy ffotograffiaeth ddatblygu ymhellach ac mae’n adeiladu ar syniadau a themâu blaenorol a fu o ddiddordeb i mi ar hyd y blynyddoedd.

Mae’r rhan fwyaf o’r prif weithiau a wnaed gen i ar hyd y blynyddoedd i’w gweld yn yr arddangosfa hon, yn ogystal â delweddau sydd heb eu gweld na’u printio erioed o’r blaen. Rwyf bob amser wedi ymserchu ym mhob agwedd ar fywyd, bron, a’m bwriad o'r cychwyn cyntaf oedd dal yr eiliadau a’r amgylchoedd diddrwg-didda hynny i bob golwg, a allai mor hawdd gael eu hanwybyddu oni bai fod llygad sympathetig yn sylwi arnynt. Y cam nesaf oedd casglu’r pethau hyn a aeth â’m bryd i gyrff cydlynol o waith sy’n sicrhau atgofion i’r dyfodol.”

Pete Davis

Hysbysiad i Ymwelwyr

Bydd Ffair Hanes Teulu yn cael ei chynnal yn Oriel Gregynog ar ddydd Gwener (12 Mai) a dydd Sadwrn (13 Mai). Mae'n debygol y bydd hyn yn achosi peth anghyfleustra i ddefnyddwyr sy'n ymweld â'r arddangosfa hon.

Ymddiehurwn am yr anghyfleustra.