Papurau Newydd Cymru Arlein

16 Mawrth - 14 Mai 2013

Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn adnodd rhad ac am ddim gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru a fydd yn galluogi unrhyw un sy’n ymddiddori yn hanes a phobl Cymru i bori a chwilio 100 a mwy o gyhoeddiadau o’i chasgliad cyfoethog o bapurau newydd cyn-1910.

Trwy dechnoleg ddigidol, gall Llyfrgell Genedlaethol Cymru ymestyn yn ddirfawr ddefnydd a gwerth y cofnod gwych hwn o wybodaeth bob-dydd, a hynny trwy drosi’r fformat papur gwreiddiol i ffurf ddigidol a sicrhau ei fod ar gael am ddim i’w ddefnyddio ar ei gwefan.

Mae Papurau Newydd Cymru Arlein yn deillio o brosiect wedi’i gyllido yn rhannol gan y Gronfa Buddsoddi Cyfalaf Strategol a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.