Pa Newydd?

30 Mehefin - 22 Medi 2012

Dyma gyfle i weld rhai eitemau arbennig sydd wedi cael eu hychwanegu yn ddiweddar at gasgliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Detholiad yn unig yw’r rhain o'r eitemau a brynwyd neu a gyflwynwyd er mwyn datblygu ac ehangu'r casgliad yn unol â Pholisi Datblygu Casgliadau’r Llyfrgell.

Wrth dderbyn defnyddiau, trwy bryniad neu rodd, ceisia’r Llyfrgell adlewyrchu, mor wrthrychol ag sydd bosibl, bob agwedd o Gymru’r gorffennol a’r presennol, heb gynrychioli unrhyw safbwyntiau neilltuol. Mae’r arddangosfa hon yn cynrychioli cyfoeth ac amrywiaeth ein casgliad; fe welwch bortread o’r cymeriad ‘Nessa’ o’r rhaglen deledu boblogaidd Gavin and Stacey ochr yn ochr â dyddiadur un o bregethwyr Methodistaidd amlycaf y 18fed ganrif, David Jones, Llan-gan. 

Mae’r Llyfrgell yn casglu gyda golwg ar anghenion mynediad defnyddwyr y presennol a’r dyfodol gan anelu at lunio casgliad o bwysigrwydd cenedlaethol. Tra bod y Llyfrgell yn ceisio bod yn gynhwysfawr yn ei chasgliadau, ni all gasglu popeth - mae’n rhaid iddi ddewis yn ddethol. Cyfeirir casgliadau o ddiddordeb lleol yn unig at lyfrgelloedd, archifdai ac amgueddfeydd addas. Derbynnir defnyddiau mewn nifer o wahanol ffurfiau, ond ceisir osgoi derbyn arteffactau 3D, ac eithrio penddelwau portread ac eitemau eithriadol eraill.

Mae’r Llyfrgell yn derbyn grant pwrcasu blynyddol oddi wrth Llywodraeth Cymru, ac yn parhau i fanteisio ar gefnogaeth cymwynaswyr, er mwyn cyfoethogi ei chasgliadau trwy roddion a chymynroddion.