O Ben y Pwll i’r Ysbyty a Thu Hwnt

02.12.15 – 02.04.16

Neuadd Ganol Uwch

Arddangosfa ar y cyd ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe, sy’n edrych ar hanes cudd anabledd ym Meysydd Glo Prydain rhwng 1780 ac 1948 a chyn dyfodiad y GIG.  Gan edrych ar ymchwil hanesyddol newydd mae’r arddangosfa hon yn gofyn cwestiynau megis: Sut oedd pobl anabl yn cael eu trin a’u gweld mewn cymunedau glofaol yn y cyfnod hwn, sut fywydau oedd ganddynt a beth mae hanes anabledd ym maes glo’r de yn ei ddysgu i ni?