Merched ym Myd Celf: Gweithiau o’r Casgliad Cenedlaethol

18 Ionawr – 5 Ebrill 2014

Yn arddangos rhai o’r artistiaid benywaidd mwyaf poblogaidd ac enwog yn y casgliad, megis Gwen John, Mary Lloyd Jones a Claudia Williams. Gan amrywio o weithiau domestig, cyffredin  y bedwaredd ganrif ar bymtheg i ddatganiadau haniaethol beiddgar artistiaid yr unfed ganrif ar hugain, mae’r arddangosfa hon yn myfyrio ar, ac yn dathlu twf merched ym myd celf yng Nghymru.

Yn dathlu Diwrnod Merched Rhyngwladol, 8 Mawrth 2014