Mametz: Aled Rhys Hughes & David Jones

2 Gorffennaf 2016 - 5 Rhagfyr 2016

Ar 10 Gorffennaf 1916, ym Mrwydr Mametz, bu i dros 4,000 o filwyr y 38ain Adran Gymreig gael eu lladd, eu hanafu neu ddiflannu, heb unrhyw sôn amdanynt wedyn. Yn 1937 y goedwig hon oedd canolbwynt cerdd arbrofol David Jones, 'In Parenthesis', sef cofnod o’i brofiadau dirdynnol ef ei hun o’r frwydr.

Wedi’i ysbrydoli gan y tirlun pwysig hwn yn hanes Cymru, ynghyd â gwaith arloesol David Jones, mae’r ffotograffydd Aled Rhys Hughes wedi mynd ati i geisio ateb y cwestiwn: oes gan y dirwedd hon gof o beth ddigwyddodd yma gan mlynedd yn ôl?

Dangosir eitemau o archif David Jones ochr yn ochr â'r delweddau trawiadol hyn, sydd hyd yn oed heddiw, yn dangos creithiau'r frwydr.

Digwyddiadau Cysylltiedig

Tudalennau Perthnasol

Mae'r Llyfrgell yn cadw'r hawl i newid amserau a dyddiadau unrhyw ddigwyddiad neu arddangosfa.