Lluniwr Prydain: Bywyd a Gwaith Humphrey Llwyd

19.01.19 – 29.06.19

Oriel Hengwrt

Roedd Humphrey Llwyd yn gyfrifol am y map cyntaf o Gymru i’w gyhoeddi a hefyd am ysgrifau ar hanes a diwylliant Cymru. Yn ogystal, cynorthwyodd i basio’r ddeddf i ganiatáu i’r Beibl gael ei gyfieithu i’r Gymraeg ac ef sy’n cael y clod am fathu’r term Ymerodraeth Brydeinig. Cynhelir yr arddangosfa hon ar y cyd â’r prosiect “Inventor of Britain: The Complete Works of Humphrey Llwyd” a ariennir gan AHRC, a’i nod yw datgelu ei gyfraniad i ddiwylliant Cymru a thynnu sylw at yr ymchwil newydd a gynhyrchwyd fel rhan o’r prosiect.