Lloyd George: Y Dewin, yr Afr a’r Dyn Enillodd y Rhyfel

28 Medi 2013 – 10 Mai 2014

Cyflwyno hanes un o brif weinidogion enwocaf Prydain.

Ni ddeuai David Lloyd George o gefndir arbennig o freintiedig, ond serch hynny daeth yn Brif Weinidog Prydain ym mis Rhagfyr 1916, pan oedd y Rhyfel Mawr yn ei anterth. Hyd heddiw, ef yw’r unig Gymro i wasanaethu yn y swydd hon. Yn yr arddangosfa hon o’i ddyddiaduron a’i lythyrau cewch weld cymysgedd ddifyr o newyddion o’r byd gwleidyddol wedi’i blethu’n gelfydd â chlecs personol a theuluol. Bydd hefyd ffilmiau i’w gweld o gasgliad yr Archif Sgrin a Sain Genedlaethol, yn ogystal ag eitemau personol o gasgliad Amgueddfa Lloyd George.

Ceir casgliad o glipiau o ffilmiau'n ymwneud â bywyd a gwaith David Lloyd George fel rhan o gasgliad Archif Sgrin a Sain Cymru.