Llenor a lleidr?: Syr Siôn Prys a’r llyfrau Cymraeg cyntaf

31 Ionawr - 27 Mehefin 2015

Syr Siôn Prys oedd un o Ddyneiddwyr pennaf Cymru. Casglodd lyfrgell bersonol ragorol o lyfrau print a llawysgrifau, gan gynnwys Llyfr Du Caerfyrddin, y llawysgrif Gymraeg hynaf. Mabwysiadodd dechnoleg newydd hefyd i gyhoeddi’r llyfr Cymraeg cyntaf – Yny lhyvyr hwn – yn 1546.

Bydd yr arddangosfa hon yn edrych ar fywyd a gwaith y “Dyn Tuduraidd” rhyfeddol hwn, ac yn ceisio cysoni ei ddiwylliant â’i waith cythryblus o erlyn hereticiaid, diddymu mynachlogydd, a phlesio ei feistri caled, Thomas Cromwell a Harri VIII. Bydd cyfle prin hefyd i weld cyfran o ysbail y mynachlogydd a ddaeth i feddiant Prys, cyfrolau sy’n dianc am y tro o gadwyni Llyfrgell Cadeirlan Henffordd.