Llangrannog: Jôcs, Jeriws a Joio!

18 Ebrill - 29 Awst

Sefydlwyd Gwersyll yr Urdd Llangrannog yn 1932 ac ers hynny mae wedi chwarae rôl amhrisiadwy yn niwylliant Cymreig.  Credir bod dros filiwn a hanner o blant a phobl ifainc  wedi aros yno, naill ai mewn pebyll ar fatresi gwellt, mewn cabannau pren gydag ond un tap, neu bellach mewn ystafelloedd ensuite gyda dŵr poeth.

Mae’r llecyn arbennig hwn yn deffro atgofion arbennig iawn ymysg pobl Cymru - creu ffrindiau oes, cwrdd â chariadon, gwacau’r ‘jeriws’, gwrando ar straeon ysbryd y Black Nun, cyfansoddi caneuon neu gymryd rhan mewn gweithgareddau amrywiol. Mae Llangrannog wir wedi perchnogi darn bach o galonnau nifer ohonom.

Yn yr arddangosfa hon, trwy gyfrwng ffotograffau o archif Urdd Gobaith Cymru, sydd wedi’u digido gyda chymorth Casgliad y Werin Cymru, ynghyd â rhai ffotograffau o gasgliad y Llyfrgell Genedlaethol, byddwn yn ail-greu ychydig o’r hud.