Kyffin Williams: Tu ôl i'r Ffrâm

16 Chwefror 2018 - 1 Medi 2018

Oriel Gregynog

“It is ironic that I am the most loved & most honoured Welsh artist of all time & yet I am hated by the art world.” Kyffin Williams

Arddangosfa i goffáu canmlwyddiant geni un o artistiaid diffiniol Cymru’r ugeinfed ganrif – Syr Kyffin Williams.

Mae arddull Kyffin wedi dod yn ymgorfforiad o‘r genedl, a’i waith yn ddiffiniad o Gymreictod.  Yn cael eu harddangos bydd ei dirluniau impasto eiconig o Gymru a phortreadau cryfion o bersonoliaethau lleol a chenedlaethol.  Bydd hefyd cyfle i weld rhai gweithiau llai adnabyddus gan yr artist nad ydynt wedi’u gweld gan y cyhoedd o’r blaen, sy’n cynnwys ei ddarluniau paratoadol, llyfrau brasluniau a deunydd archifol.

Cychwynnodd y berthynas rhwng y Llyfrgell a’r artist gyntaf oll yn 1949 ar ddechrau gyrfa Kyffin a ninnau’n prynu un o’i baentiadau am y tro cyntaf. O’r adeg yma ymlaen cafodd y berthynas hon ei meithrin trwy bryniannau, rhoddion ac arddangosfeydd cyson tan ei farwolaeth ym mis Medi 2006 pan dderbyniodd y Llyfrgell ran helaeth o’i ystâd yn gymynrodd. Y casgliad presennol yn y Llyfrgell, ynghyd â’r gymynrodd, yw’r casgliad helaethaf a’r mwyaf cynhwysfawr sydd ar gael o ddeunydd sy’n perthyn i Kyffin Williams.

Bydd yr arddangosfa – wedi’i chyflwyno yn Oriel Gregynog, oriel fwyaf Cymru – yn rhoi cyfle i ymwelwyr gymryd cipolwg ar y dyn y tu ôl i’r ffrâm, trwy ei gelf, ei archifau a’i eriau ef ei hun. 

Cofiwch lawrlwytho App Smartify cyn ymweld â'r arddangosfa. Chwiliwch am logo Smartify ar luniau dethol yn yr arddangosfa a defnyddiwch yr app i ddatgelu cynnwys ychwanegol.

Mi welwch gofnodion diddordol ar yr arddangosfa a'r casgliad ar flog y Llyfrgell. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter am y newyddion diweddaraf: @arddangosfallgc