Jack Lowe: The Lifeboat Station Project

31.3.18 – 9.3.19

Uwch Gyntedd

Detholiad o brintiau o orsafoedd RNLI Cymreig a grëwyd gan Jack Lowe fel rhan o The Lifeboat Station Project; menter i gofnodi pob un o’r 238 gorsaf RNLI o gwmpas y DU ac Iwerddon.

Gan deithio yn ei ystafell dywyll symudol (hen ambiwlans GIG), defnyddia Jack broses Fictoraidd i greu ffotograffau ar wydr sy’n dal delweddau prydferth a syfrdanol, ac yn adlewyrchu’r traddodiad cynnar o dynnu lluniau criwiau'r bad achub.  

Bwriad Jack yw archwilio teimlad o falchder gwirfoddolwyr unigryw’r RNLI - unigolion o gefndiroedd amrywiol sy’n rhoi o’u hamser i ddiogelu dyfroedd Ynysoedd Prydain.  Bydd ymweld â phob Gorsaf Bad Achub RNLI yn y DU ac Iwerddon yn creu archif heb ei thebyg, a fydd yn diogelu agwedd hanfodol o ddiwylliant Ynysoedd Prydain ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Cofiwch lawrlwytho’r Ap Smartify cyn ymweld.  Edrychwch am logo Smartify ar luniau dethol o fewn i’r arddangosfa a defnyddiwch yr ap i ddatgloi cynnwys ychwanegol - gan gynnwys straeon llafar gan rai o’r cymeriadau yn lluniau Jack.

Peidiwch anghofio ein dilyn ar Twitter am y wybodaeth ddiweddaraf am yr arddangosfa hon a digwyddiadau eraill i hybu arfordir epig Cymru yn ystod ‘Blwyddyn y Môr’: Twitter: @ArddangosfaLlGC #GwladGwlad