Jac Jones

'Mynd a mynd yn y car i fyny ac i lawr'

Mary Vaughan Jones

Dewch i weld casgliad hyfryd o waith Jac Jones, yr arlunydd a’r awdur llyfrau plant o Fôn ac enillydd diweddar Gwobr Mary Vaughan Jones. Caiff y wobr ei dyrannu bob tair blynedd i unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad nodedig i faes llyfrau plant yng Nghymru dros gyfnod helaeth o amser. Mae Jac Jones yn adnabyddus am greu’r cymeriad Jac y Jwc yn 1977 fel rhan o gyfres bytholwyrdd Sali Mali.

Mae'r arddangosfa wedi ei threfnu gan Wasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru, mae i weld yn ardal arddangos Hafan sydd ar lawr gwaelod y Llyfrgell.