Iaith Arwyddion

20 Hydref 2012 - 18 Mai 2013

Ydych chi wedi cymryd rhan yn rhai o brotestiadau Cymdeithas yr Iaith yn y gorffennol? Ydych chi’n cofio’r brotest gyntaf honno nol yn 1963 ar bont Trefechan, Aberystwyth? Eleni, mae Cymdeithas yr Iaith yn dathlu ei phenblwydd yn hanner cant a bydd arddangosfa arbennig o luniau a phosteri protest y mudiad yn nodi’r penblwydd arbennig hwnnw.