Seliau yn eu cyd-destun: Cymru a’r Mers yn yr Oesoedd Canol

21 Ebrill – 29 Medi

Bydd yr arddangosfa hon yn archwilio economi, gwleidyddiaeth a chrefydd Cymru yn yr Oesoedd Canol drwy’r gwrthrychau cyfareddol a chywrain hyn.  Gall seliau daflu goleuni ar nifer o agweddau ar gymdeithas yr Oesoedd Canol, gan gynnwys hunaniaeth bersonol, mynegiadau o ffydd, portread o achyddiaeth a chylchrediad syniadau.

Ariennir prosiect ‘Seliau yng Nghymru’r Oesoedd Canol’ (SiMeW), a drefnir gan Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Aberystwyth mewn cydweithrediad ag Adran Hanes a Hanes Cymru Prifysgol Bangor, gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau (AHRC).

Mae’r prosiect wedi rhedeg ers mis Medi 2009 ac y mae wedi recordio oddeutu 3,500 sêl ar draws Cymru a thiroedd y Mers er mwyn archwilio agweddau ar gymdeithas, economi, gwleidyddiaeth, crefydd, a mynegiannau hunaniaethol yr Oesoedd Canol mewn ffyrdd newydd.