Hamddena

1 Hydref 2011 - 3 Mawrth 2012

Mae hamdden yn bwerus oherwydd mae ei gweithgareddau a’i gweithgarwch ym mhob man, yn cyffwrdd â bywyd pob bod dynol. Ar 1 Hydref 2011, bydd arddangosfa ar raddfa fawr yn rhoi cynnig ar bortreadu hanes hamdden yng Nghymru. Ewch i ymweld â’r arddangosfa i ddarganfod sut y mae gweithgareddau hamdden yng Nghymru dros y canrifoedd wedi diffinio’r genedl.

Bydd yr arddangosfa fawr hon yn arddangos rhai o’r eitemau coethaf yn ein casgliadau; eitemau sydd fel arfer wedi’u cuddio yn nyfnderau’r Llyfrgell. Bydd yn cynnwys casgliadau o ffotograffau eiconig, posteri gwyliau trawiadol, paentiadau sy’n portreadu ffordd o fyw, ffilm, cerddoriaeth, mapiau, effemera a llawysgrifau prin sy’n cynnwys cyfeiriadau at gemau traddodiadol, hobïau a ffurfiau ar difyrrwch yng Nghymru.

Ymunwch â'n rhestr bostio yn rhad ac am ddim i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglen arddangosfeydd, ebostiwch post(at)llgc.org.uk