Gwladfa

23 Mai – 12 Rhagfyr

Arddangosfa sy’n dathlu 150 mlynedd ers i’r Cymry cyntaf deithio ar y Mimosa i’w bywyd newydd ym Mhatagonia.

Trwy gyfrwng llawysgrifau, ffotograffau a gwaith celf, byddwn yn dilyn taith yr ymfudwyr cyntaf o’r paratoadau cychwynnol i’r glaniad ym Mhorth Madryn ar 28 Gorffennaf 1865.Cawn gipolwg ar y blynyddoedd cyntaf hynny ar y paith a sut y bu i'r ymfudwyr ymdopi gydag anawsterau.

Byddwn hefyd yn dathlu’r berthynas glos sy’n dal i fodoli rhwng Cymru a’r Wladfa, trwy arddangos Beibl Cymraeg sydd wedi teithio’n ôl i Gymru yn arbennig ar gyfer blwyddyn y dathlu.

I gael y newyddion diweddaraf dilynwch @ArddangosfaLlGC a #Patagonia150 a gwelwch hefyd wefan Patagonia 150