Girlguiding Cymru: Gwthio Ffiniau

23 Ebrill 2016 - 3 Medi 2016

Arddangosfa a fydd yn olrhain hanes mudiad Girlguiding Cymru o’i sefydlu yn 1910 hyd heddiw. Defnyddir ffotograffau ac eitemau gwreiddiol o archif Girlguiding Cymru ynghyd â chasgliadau’r Llyfrgell i edrych ar sut y mae’r mudiad wedi gwthio’r ffiniau a dylanwadu ar fywydau merched ar hyd y blynyddoedd.

#gwthioffiniau

Gweithgareddau i blant

  • Llyfr gweithgareddau Rainbows: Casglwch eich llyfryn yn yr arddangosfa, fedrwch chi ei orffen?
  • Llyfryn 'pasbort' ar gyfer Brownies: Casglwch eich llyfryn yn yr arddangosfa
  • Cerdyn gwaith ar gyfer Guides: Os ydych chi ychydig yn hŷn, beth am drio hwn?
  • Semaffôr: Ydych chi'n gwybod sut i ddefnyddio semaffôr? Mae baneri a chanllawiau ar gael yn yr arddangosfa
  • Sut i blygu tei: Fedrwch chi blygu'r tei perffaith? Dilynwch ein canllawiau sydyn i ddysgu

Digwyddiadau Cysylltiedig

Cyfleusterau ar gyfer plant

Caffi Pen Dinas

Mae gan y Llyfrgell gaffi hyfryd. Mae'n gweini brechdanau cartref, tatws trwy'u crwyn, cawl a phrydau mwy amser cinio, ac mae amrywiaeth o gacennau cartref blasus ar gael ar gyfer amser te. Ceir hefyd amryw ddiodydd oer a phoeth.

Gellir archebu pryd maint plentyn am bris rhesymol.

Mae'r caffi wedi ei rannu'n ddwy ardal, un â byrddau a chadeiriau a'r llall â chadeiriau esmwyth a byrddau coffi.

Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda mynediad rhwydd i fygis. Mae cadeiriau uchel ar gael.

Toiledau a chyfleusterau newid babi

Mae toiledau a chyfleusterau newid babi ar gael ar y llawer gwaelod.

Casgliad y Werin Cymru

Gellir gweld eitemau o gasgliad Girlguiding Cymru ar wefan Casgliad y Werin Cymru

Siop Arlein