Geiriau’r Gyflafan: Rhyfel Mewn Llenyddiaeth Gymreig

23 Ionawr - 30 Gorffennaf 2016

Trwy’r canrifoedd bu beirdd a llenorion Cymru yn portreadu’r profiad o ryfela, gan ddathlu buddugoliaeth neu alaru wedi methiant.  Mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar bedair cyflafan hanesyddol – mawr a bach – rhwng y chweched ganrif a’r ail ganrif ar bymtheg.  Dangosir geiriau artistiaid megis Aneirin a David Jones, Bleddyn Fardd a Gerallt Lloyd Owen, ochr-yn-ochr â thystiolaeth croniclwyr, rhai yn gyfoes ac eraill yn ôl-syllol.  Dewch yng nghwmni’r beirdd i Gatraeth, Cilmeri, Bosworth a’r Somme.

Eitemau'r arddangosfa

 • Llyfr Aneirin (NLW Llyfr Aneirin (Cardiff MS 2.81))
 • In Parenthesis (Papurau David Jones (LP2/4))
 • Llyfr Taliesin (Peniarth MS 2)
 • Y Gogynfeirdd (NLW MS 4973B)
 • Beird Byt Barnant gan David Jones (Casgliad Gweithiau Celf Mewn Ffrâm (MA03))
 • A bloody slaughter at Pembrooke-Castle in Wales where Collonel Poyer opposeth the Parliament, ... With the treaty of Collonel Flemming, and the gentlemen of the county with him, the danger of Tinby Castle to revolt from the Parliament. ... (Civil War tracts 1648 (7))
 • A great fight in Wales between Collonell Horton and Collonell Powel: ... With the taking of Brecknock. ... (Civil War tracts 1648 (25))
 • A fuller relation of a great victory obtained against the Welsh forces, by Col: Tho: Horton, one of the Lord General Fairfax's colonels; ... (Civil War tracts 1648 (36))
 • Denbigh-Castle surprized for the King by 60 Cavalliers that scaled the walls, who were all after taken prisoners, and the Castle secured. ... (Civil War tracts 1648 (67))
 • Brut y Tywysogion (Peniarth MS 20)
 • Llawysgrif Hendregadredd (NLW MS 6680B)
 • Llyfr John Brooke o Vowddwy (NLW MS 872D)
 • Cilmeri gan Gerallt Lloyd Owen (Casgliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru (FBL/2, 8/8))
 • Cara Wallia Derelicta gan David Jones (Casgliad Gweithiau Celf Mewn Ffrâm (MA02))
 • The historie of the pitifull life, and unfortunate death of Edward the fifth, and the then Duke of Yorke his brother: with the troublesome and tyrannical government of usurping Richard the third, and his miserable end gan Syr Thomas More (DA259 M83)
 • ‘The tragedy of Richard the Third’, Mr. William Shakespeares comedies, histories, and tragedies.  The second impression (STC 22274a)
 • The historie of that wise and fortunate prince, Henrie of that name the Seventh, King of England. With that famed battaile, fought betweene the sayd King Henry and Richard the third named Crookbacke, upon Redmoore neere Bosworth gan Charles Aleyn (PR2700 A38)

Llyfr Aneirin

Cyfeirnod: NLW Llyfr Aneirin, Cardiff MS 2.81

Llyfr Aneirin

Llyfr Taliesin

Cyfeirnod: Peniarth MS 2

Llawysgrif Hendregadredd

Cyfeirnod: NLW MS 6680B