Dylan

28 Mehefin – 20 Rhagfyr 2014

Fel rhan o DylanThomas100, blwyddyn o ddathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas, bydd y Llyfrgell yn cynnal arddangosfa bwysig, ar raddfa fawr, ynghyd â chyfres o ddigwyddiadau comisiynedig newydd.

Bydd yr arddangosfa’n defnyddio sawl un o ofodau arddangos y Llyfrgell , gan gynnig cyfle unigryw i ddathlu bywyd a gwaith y llenor eiconig Cymreig, Dylan Thomas.  Bydd modd i ymwelwyr gymryd cipolwg i fyd Dylan; byd llawn barddoniaeth, storïau, dramâu a synfyfyrion, gan gael eu tywys o gwmpas y byd hwn gan Dylan ei hun. Yn rhan o’r arddangosfa aml-gyfryngol hon, bydd llawysgrifau nad ydynt wedi’u harddangos o’r blaen o gasgliadau’r Llyfrgell ac ar fenthyg o’r Unol Daleithiau, yn ogystal â phrofiadau rhyngweithiol i bob oedran.

Drwy gydol y flwyddyn, bydd partneriaethau gyda’r ddawnswraig Eddie Ladd; Cwmni Theatr Arad Goch; y bardd Damian Walford Davies a’r arlulnwyr gweledol Pete Finnemore a Russell Roberts, yn cynnig persbectif ffres ar ryddiaith a barddoniaeth Dylan, ar Boathouse, Talacharn ac ar Caitlin Thomas.

Bydd sympoiswm gyhoeddus a fydd yn cael ei chynnal yn y Llyfrgell ar 5-6 Rhagfyr 2014, yn ddiweddglo addas i’n blwyddyn o weithgareddau, a bydd yn cynnwys dangosiad o addasiad ffilm 1972Andrew Sinclair o Under Milk Wood ynghyd â chyfweliad rhwng y cyfarwyddwr a Damian Walford Davies, yn ogystal â nifer ddarlithiau gan siaradwyr gwadd ar ystod o bynciau yn ymwneud â’r astudiaeth o Dylan Thomas a’i waith.