Diffodd yr Awen: Edward Thomas & Hedd Wyn

18 Chwefror 2017 - 2 Medi 2017

Anecs Gregynog

Gan mlynedd yn ôl bu farw ddau fardd ar faes y gad yn ystod y Rhyfel Mawr; Hedd Wyn ac Edward Thomas. Wedi eu geni dros bymtheg mlynedd a dau gan milltir ar wahân, cysylltir y ddau gan Gymru, barddoniaeth, natur a’r Rhyfel. Adnabyddir Hedd Wyn fel ‘Bardd y Gadair Ddu’ wedi iddo ennill cadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw gyda’i awdl ‘Yr Arwr’, a hynny ar ôl ei farwolaeth. Cyfeirir at Edward Thomas yn aml fel un o feirdd pwysicaf yr ugeinfed ganrif, a hynny er iddo gywasgu’i holl waith barddonol i mewn i’r ddwy flynedd cyn ei farwolaeth. Yn yr arddangosfa hon dathlwn eu bywyd, eu gwaith a’u hetifeddiaeth.

Digwyddiadau

Am restr lawn o ddigwyddiadau i gydfynd â'r arddangosfa gweler ein tudalen ddigwyddiadau.

Rhyfel: Hedd Wyn

Roads: Edward Thomas