Dathlu'r 70: CFfI Ceredigion

1 Hydref 2011 - 3 Mawrth 2012

I gyd-fynd â blwyddyn dathlu pen-blwydd Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion yn 70 mlwydd oed rydym yn falch o allu dangos casgliad o luniau sy’n adlewyrchu bwrlwm y mudiad dros y degawdau. Cafodd y ffotograffau hyn eu digido o gasgliadau personol cyn-aelodau ac aelodau presennol y mudiad gan Casgliad y Werin Cymru ac mae cannoedd o ddelweddau wedi eu rhannu arlein. Yn ogystal â hyn bydd detholiad mawr o'r delweddau yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr gan CFfI Ceredigion i ddathlu phenblwydd arbennig y mudiad.

Sefydlwyd CFfI Ceredigion yn 1941 yn ystod yr ail ryfel byd, a bu’n gymdeithas a oedd yn cynnig cyfle i bobl ifanc yng nghefn gwald yn y cyfnod i gael addysg anffurfiol a chymdeithasu.

Bellach, mae 20 clwb yn y sir ac yn y clybiau hyn mae pob aelod yn cyfarfod yn wythnosol ac yn dilyn rhaglen o weithgareddau amrywiol. Trwy gynrychioli’r clybiau hynny bydd yr aelodau yn dod at ei gilydd ac yn cystadlu yn erbyn clybiau eraill y sir mewn amrywiol gystadlaethau megis yr eisteddfod, pantomeim neu rali.

Mae’r mudiad wedi newid llawer yn ystod y 70 mlynedd – lle bu’r pwyslais ar y dechrau’n benodol ar amaethu a dysgu sgiliau gwledig eu naws megis barnu stoc, bellach mae gweithgareddau’r mudiad wedi esblygu i gyd-fynd â’r oes fodern a bywyd pobl ifanc yn yr 2010au. Ond er y newidiadau hyn, mae’r pwyslais wedi parhau yr un peth, sef rhoi cyfleoedd i bobl ifanc yng nghefn gwlad gymdeithasu a mwynhau gyda’i gilydd, gan ddysgu pethau newydd ar yr un pryd.

Ymunwch â'n rhestr bostio yn rhad ac am ddim i dderbyn gwybodaeth am ein rhaglen arddangosfeydd, ebostiwch post(at)llgc.org.uk