Dan y Wenallt

14 Mai 2016 - 21 Mai 2016

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Dylan Thomas, mi fydd y Llyfrgell yn cynnal arddagosfa gyffrous: Dan y Wenallt.

Dewch i ddarganfod rhai o'r eitemau eiconig sy'n perthyn i gampwaith Dylan Thomas; Dan y Wenallt. O fraslun map Thomas o bentref ffuglennol Llareggub, i sgript y ddrama radio, mae rhywbeth yma i bawb. Yn edmygwr o Dylan Thomas, neu'n newydd i'w waith, dewch i danio'ch dychymyg.

Tudalennau Perthnasol

Map Dylan Thomas o Llareggub