Cofio dros Heddwch

16 Ionawr – 9 Ebrill 2016

Anecs Gregynog


Cyfle i weld Llyfr Coffa Cenedlaethol Cymru ochr yn ochr â’r copi digidol.  Bydd yr arddangosfa hon yn edrych ar effaith y Rhyfel Byd Cyntaf ar Gymru ac yn cyflwyno hanes rhai o’r milwyr hynny a gollodd eu bywydau yn ystod y Rhyfel.