Beth Sy'n Newydd? Derbynion Diweddar

16 Medi 2017 - 16 Rhagfyr 2017

Mae casglu yn rhan hanfodol o waith a strategaeth y Llyfrgell; mae gan y Llyfrgell Genedlaethol ystod eang iawn o ddeunydd diwylliannol a hanesyddol sy’n cynnwys gweithiau celf, archifau, llawysgrifau, ffotograffau, ffilmiau, mapiau a deunydd print; eitemau sy’n adlewyrchu, mor wrthrychol ag sy’n bosibl, bob agwedd o orffennol a phresennol Cymru.

Dyma gyfle i weld detholiad enag o’r eitemau a dderbyniodd y Llyfrgell Genedlaethol yn ddiweddar ar ran y Genedl. Dewis archifwyr, curaduron a llyfrgellwyr ydynt; eitemau sydd yn adlewyrchu rhai o uchafbwyntiau ein casglu.

Cipolwg yn unig yw’r arddangosfa hon o rhai o’r adnoddau hynny, ond gellir archwilio trysorau pellach yn yr Ystafelloedd Darllen ac ar wefan y Llyfrgell.