Awduron Cymru

10 Rhagfyr 2011 - Chwefror 2013

Angharad Tomos

Rala Rwdins, Y Dewin Dwl, Ceridwen a Strempan - mae'n rhaid diolch i Angharad Tomos am fodolaeth y cymeriadau arbennig hyn! Yn ogystal ag ysgrifennu'r straeon difyr am y cymeriadau, hi hefyd fu'n gyfrifol am ddylunio'r delweddau ar gyfer y straeon i gyd.

Bydd yr arddangosfa arbennig hon yn datgelu hanes bywyd a gwaith Angharad Tomos ar ffurf llawysgrifau, cartwnau, toriadau papur newydd, modelau a ffotograffau. Bydd cyfle i edrych yn fanylach ar ei bywyd ac edmygu ei dawn fel awdur talentog a chyfle i ddysgu mwy am ei chyfnodau yn y carchar yn dilyn ymgyrchu diflino ar ran Cymdeithas yr Iaith.

David Jones

Bu'r profiad a gafodd David Jones yn ymladd ar Ffrynt y Gorllewin yn ddylanwad mawr ar ei waith celf a'i farddoniaeth. Ymunodd a Bataliwn Cymry Llundain y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn 1915 a gwasanaethodd gyda hwy tan 1918. Bron i 20 mlynedd yn ddiweddarach ar ol cyfnod hir yn ysgrifennu fe gyhoeddodd In Parenthesis. Dyma ei gerdd hir gyntaf ac mae bellach yn cael ei hystyried yn un o gerddi mwyaf yr 20fed ganrif. Mae'r gerdd yn cofnodi ei brofiadau yn y Rhyfel Byd Cyntaf o'r alwad gyntaf i frwydr ffyrnig Mametz Wood ar y Somme.

Mae'r arddangosfa hon yn cyflwyno rhai o lawysgrifau cynharaf y gerdd, In Parenthesis, ac hefyd yn datgelu agweddau o fywyd personol David Jones a fu'n ddylanwad mawr ar ei waith celf a'i lenyddiaeth.

Bydd cyfle i weld rhai o ddyfrlliwiau ac argrysifau enwocaf David Jones, llythyron personol oddi wrth T. S. Eliot a Clarissa Eden, brasluniau, ffotograffau a llawer mwy.