Arthur a Chwedloniaeth Cymru

22 Gorffennaf 2017 - 16 Rhagfyr 2017

Mae rhan o arddangosfa 'Arthur a Chwedloniaeth Cymru' yn Oriel Hengwrt ar gau o ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Y mae yng Nghymru draddodiad maith a chyfoethog o ddweud stori, neu 'grefft y cyfarwydd'. Mae'r Mabinogi, llên gwerin a mythau a hanesion lleol wedi bod yn rhan o'n hetifeddiaeth ddiwylliannol o gyfnod cynnar iawn ac yn parhau felly hyd heddiw.

Yn ein harddangosfa, 'Arthur a Chwedloniaeth Cymru', byddwn yn cwrdd â rhai o gymeriadau mwyaf lliwgar ein chwedloniaeth, ac yn cyflwyno'u storiau ar dudalennau llawysgrifau, ar gynfasau gweithiau celf a thrwy ein harchif sgrin a sain helaeth.

Eitemau yn yr arddangosfa

Gellir gweld rhai o'r eitemau arlein:

Llyfr Du Caerfyrddin

Llyfr Aneirin

Llyfr Gwyn Rhydderch

Brut y Brenhinoedd

Beunans Ke