Arlunwyr yn yr Archifau: Grŵp 56 Cymru yn Dathlu 60 Mlynedd

16 Ebrill – 10 Medi 2016

Mae’r arddangosfa hon yn olrhain 60 mlynedd o Grŵp 56 Cymru, un o’r grwpiau artistiaid proffesiynol mwyaf hir-sefydlog i arddangos yng Nghymru. Mae’n cynnwys detholiad o archif eang y Grŵp a gyflwynwyd i’r Llyfrgell yn ddiweddar ynghyd â gweithiau celf, yn bennaf o gasgliad y Llyfrgell.

Sefydlwyd y '56 Group' yn 1956 gan ddarlithwyr o Goleg Celf Caerdydd, Eric Malthouse a David Tinker ar y cyd â’r artist a’r pensaer Michael Edmonds. Er bod y Grŵp dan ddylanwad cryf symudiadau rhyngwladol yn y byd celf, yn arbennig gwaith haniaethol, mewn gwirionedd roedd y gweithiau’n fwy amrywiol. Daeth y Grŵp yn gyfrwng arddangos pwerus gan arddangos yn eang ledled Cymru a Lloegr.   

O 1967 mabwysiadodd yr enw '56 Group Wales', aeth â’r cyntaf o nifer o arddangosfeydd aruchel i’r Cyfandir a dyblodd yn ei faint.  Fodd bynnag, roedd ei weithgarwch a’i lwyddiant wrth ennill cefnogaeth cyrff cyhoeddus a’r  ddirnadaeth gyffredinol ei fod wedi’i gyfareddu gan werthoedd Eingl-Americanaidd, wedi sicrhau nad pawb oedd yn gwerthfawrogi ei fodolaeth yng Nghymru.  Er hyn, mae wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ysgogi trafodaethau am gelf gyfoes a chodi proffil yr artist proffesiynol yng Nghymru.  Er anwadalwch ffawd a ffortiwn, ymatebion beirniadol a newidiadau yn ei gyfansoddiad, mae’r Grŵp yn dal i ffynnu heddiw.

Digwyddiadau Cysylltiedig