Antur ar Bob Tudalen

Tan Chwefror 2017

Mae’r arddangosfa hon yn mynd ar antur i fyd y llyfr yng nghwmni rhai o gymeriadau mwayf anturus ein llenyddiaeth; y Twrch Trwyth, Twm Siôn Cati, Eric Jones, SuperTed a Barti Ddu. Boed yn yr awyr, ar y tir, yn y gofod neu ar y môr, mae antur ar bob tudalen…

#FyAnturFawr

Gweithgareddau i blant

  • Llyfr gweithgareddau: Casglwch lyfryn yn yr arddangosfa, fedrwch chi orffen y cwbl?
  • Helfa drysor: Beth am fynd ar helfa drysor o gwmpas y Llyfrgell? A ddewch chi o hyd i'r trysor? Casglwch gopi yn yr arddangosfa a'i ddychwelyd i'r dderbynfa wedi i chi orffen am wobr
  • Amser stori: Ydi'r traed bach wedi blino? Beth am gymryd hoe yn ein pabell a chael stori?
  • Creu campwaith: Ydych chi'n hoffi arlunio? Dewch i greu llun anferth ar ein bwrdd du hir, hir
  • Chwarae â geiriau: Ydych chi'n ysgrifennu? Mae gennym ni fwrdd a llythrennau bach i chi greu brawddegau, neu falle gerdd fach?

Digwyddiadau Cysylltiedig

Cyfleusterau ar gyfer plant

Caffi Pen Dinas

Mae gan y Llyfrgell gaffi hyfryd. Mae'n gweini brechdanau cartref, tatws trwy'u crwyn, cawl a phrydau mwy amser cinio, ac mae amrywiaeth o gacennau cartref blasus ar gael ar gyfer amser te. Ceir hefyd amryw ddiodydd oer a phoeth.

Gellir archebu pryd maint plentyn am bris rhesymol.

Mae'r caffi wedi ei rannu'n ddwy ardal, un â byrddau a chadeiriau a'r llall â chadeiriau esmwyth a byrddau coffi.

Mae'r caffi wedi ei leoli ar y llawr gwaelod, gyda mynediad rhwydd i fygis. Mae cadeiriau uchel ar gael.

Toiledau a chyfleusterau newid babi

Mae toiledau a chyfleusterau newid babi ar gael ar y llawer gwaelod.