60: lluniau gan Marian Delyth

12 Ebrill - 14 Mehefin 2014

O'r lluniau cynharaf a dynnwyd ganndi yn blentyn ym 1964 i'r gwaith diweddar, ma'r arddangosfa hon yn dathlu oes o ymroddiad i ffotograffiaeth.

Bu Marian Delyth yn gweithio’n llawrydd fel ffotograffydd a dylunydd yn ei stiwdio ym Mlaenplwyf ers 1982. Cafodd ei geni yn Aberystwyth a derbyniodd ei haddysg gynnar yn yr Ysgol Gymraeg ac Ysgol Ramadeg Ardwyn, Aberystwyth. Wedi cyfnod yn gweithio mewn asiantaeth hysbysebu dychwelodd i’r ardal hon i ddysgu ffotograffiaeth yng Ngholeg Ceredigion. Bu’n aelod o Adran Ddylunio Cyngor Llyfrau Cymru cyn cychwyn ar ei gyrfa llawrydd ym 1982. Gwelir ei gwaith mewn rhychwant eang o gyhoeddiadau ac enillodd nifer o wobrau am ei gwaith. Yn y cyfnod diweddar daeth yn wyneb cyfarwydd ar y teledu wrth gyflwyno ei gwaith ffotograffiaeth i’r gyfrol ‘Cymru - y 100 lle i’w gweld cyn marw’, a enillodd wobr yn Llyfr y Flwyddyn ym 2011.

"Nid arddangosfa ôl-syllol gynhwysfawr yw hon ond fy newis personol o 60 o luniau sy'n tystio i ddefnydd amrywiol o gyfrwng y lens. Chwyldrowyd elfennau technolegol y cyfrwng yn ystod y cyfnod hwn, ond erys yr elfen bwysicaf yn ddigyfnewid, sef chwilfrydedd a ffocws y meddwl a'r llygad sydd y tu ôl i'r lens." Marian Delyth

 

Sgwrs Oriel

Dydd Mercher 11 Mehefin, 1.15pm
'60: Lluniau gan Marian Delyth'


Cyfle i ddathlu cyfraniad gwerthfawr y ffotograffydd amryddawn, Marian Delyth, wrth iddi ein tywys drwy ei gwaith.
Mynediad am ddim drwy docyn