Cau Oriel

Mae oriel Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd ar gau dros dro oherwydd COVID 19.

Llyfrgell Glan-yr-afon

Mae modd gweld arddangosfeydd o rhai o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol mewn oriel yn Hwlffordd sydd yn rhan o bartneriaeth cyffrous rhwng y Llyfrgell a Chyngor Sir Penfro. Mae datblygiad Llyfrgell Glan-yr-afon hefyd yn cynnwys caffi, hwb cynghori, llyfrgell gyhoeddus a chanolfan gwybodaeth i dwristiaid. Yn yr oriel ceir rhaglen thematig o arddangosfeydd sy'n newid bob 6 mis, ac arddangosfa barhaol am hanes, diwylliant a chwedlau Sir Benfro. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol hefyd yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau yn Llyfrgell Glan-yr-afon ochr yn ochr â'r arddangosfeydd, a rhaglen o weithgareddau addysg.

Stori Sir Benfro: arddangosfa barhaol

Sir Benfro yw gwlad y cestyll a’r cromlechi, ac mae’n gartref i bobl angerddol sydd wedi ymfalchïo yn eu hanes, diwylliant a tirlun cyfoethog trwy’r oesoedd. Yn yr arddangosfa hon daw stori Sir Benfro - ei chwedlau hudol, ei hanes cythryblus a’i thirlun ysblennydd - yn fyw trwy gasgliadu amryfal ac unigryw Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Cymru a'r Môr: 09.11.19 – 27.06.20

Wedi'i ysbrydoli gan straeon a delweddau o gasgliadau'r Llyfrgell, Y Comisiwn Brenhinol, Amgueddfa Cymru a CADW, mae'r arddangosfa hon yn archwilio ein perthynas â'r môr a sut mae wedi effeithio ar ein tirwedd a diwylliant. Ymhlith uchafbwyntiau'r arddangosfa mae'r gwregys achub a achubodd Is-iarll Rhondda pan suddwyd y Luisitania ym 1915, Collecting Shells gan yr artist Claudia Williams o Sir Benfro, a theipysgrif wreiddiol o We Lying by Seasand gan Dylan Thomas.