Llyfrgell Glan-yr-afon

Mae modd gweld arddangosfeydd o rhai o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol mewn oriel yn Hwlffordd sydd yn rhan o bartneriaeth cyffrous rhwng y Llyfrgell a Chyngor Sir Penfro. Mae datblygiad Llyfrgell Glan-yr-afon hefyd yn cynnwys caffi, hwb cynghori, llyfrgell gyhoeddus a chanolfan gwybodaeth i dwristiaid. Yn yr oriel ceir rhaglen thematig o arddangosfeydd sy'n newid bob 6 mis, ac arddangosfa barhaol am hanes, diwylliant a chwedlau Sir Benfro. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol hefyd yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau yn Llyfrgell Glan-yr-afon ochr yn ochr â'r arddangosfeydd, a rhaglen o weithgareddau addysg.

Sir Benfro: Ddoe a Heddiw

Parhaol

Sir Benfro yw gwlad y cestyll a’r cromlechi, ac mae’n gartref i bobl angerddol sydd wedi ymfalchio yn eu hanes, diwylliany a tirlun cyfoethog drwy’r oesoedd.  Yn yr arddangosfa hon dethlir hanes sir Benfro yn ogystal â’i swyn barhaus drwy arddangosfa gweithiau eiconig yn ymwneud â’r ardal.

The National Gallery Masterpiece Tour

Trem

14.05.22 – 03.09.22

Gan ddangos Hélène Rouart in her Father’s Study gan Edgar Degas ochr yn ochr â gweithiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru, bydd yr arddangosfa yn gosod y paentiad yn ei gyd-destun trwy archwilio’r ffurf fenywaidd mewn gweithiau celf.  Gan ddefnyddio theori y ‘drem wrywaidd’ edrychwn ar y portreadau trwy lygaid artistiaid benywaidd a gwrywaidd, megis Seren Morgan Jones a Syr Kyffin Williams. 

Mae'r arddangosfa hon yn ganlyniad partneriaeth gyffrous rhwng Y Llyfrgell, Cyngor Sir Penfro a The National Gallery.  Noddir gan Christie's.