Llyfrgell Glan-yr-afon

Mae modd gweld arddangosfeydd o rhai o gasgliadau’r Llyfrgell Genedlaethol mewn oriel yn Hwlffordd sydd yn rhan o bartneriaeth cyffrous rhwng y Llyfrgell a Chyngor Sir Penfro. Mae datblygiad Llyfrgell Glan-yr-afon hefyd yn cynnwys caffi, hwb cynghori, llyfrgell gyhoeddus a chanolfan gwybodaeth i dwristiaid. Yn yr oriel ceir rhaglen thematig o arddangosfeydd sy'n newid bob 6 mis, ac arddangosfa barhaol am hanes, diwylliant a chwedlau Sir Benfro. Mae'r Llyfrgell Genedlaethol hefyd yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau yn Llyfrgell Glan-yr-afon ochr yn ochr â'r arddangosfeydd, a rhaglen o weithgareddau addysg.

Sir Benfro: Ddoe a Heddiw

Parhaol

Sir Benfro yw gwlad y cestyll a’r cromlechi, ac mae’n gartref i bobl angerddol sydd wedi ymfalchio yn eu hanes, diwylliany a tirlun cyfoethog drwy’r oesoedd.  Yn yr arddangosfa hon dethlir hanes sir Benfro yn ogystal â’i swyn barhaus drwy arddangosfa gweithiau eiconig yn ymwneud â’r ardal.

Pobl: Ffotograffau o’r Casgliad Cenedlaethol

18.09.21 – 23.04.22

Mae’r Llyfrgell yn gartref i dros filiwn o ffotograffau sy’n gysylltiedig â Chymru ac mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar y grefft unigryw o ffotograffiaeth ddogfennol.  Mae’r delweddau yn dal harddwch, llawenydd, anobaith a natur benderfynol yr ysbryd dynol.  P’un a ydyn nhw’n ddelweddau o bobl gyffredin yn mynd o gwmpas eu bywydau bob dydd, neu’n gofnod o ddigwyddiad hanesyddol, mae pob ffotograff yn gipolwg mewn pryd i’w gad war gyfer cenedlaethau’r dyfodol.