Sesiynau Gwybodaeth

Ail-agor i'r Cyhoedd

Mae'r Ystafell Ddarllen ar agor i'r cyhoedd gyda gwasanaeth cyfyngedig, ond nid ydym mewn sefyllfa i gynnig Sesiynnau Gwybodaeth ar hyn o bryd.

I ddefnyddio'r Ystafell Ddarllen, bydd angen i chi archebu eich lle ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth am hynny ac i ddarllen canllawiau pendant am natur y gwasanaeth cyfyngedig a'r hyn y bydd angen i chi ei wneud ewch i Canllawiau Ail-agor.

Trwy'r sesiynau arbennig yma, mae modd dysgu am gasgliadau'r Llyfrgell a sut i wneud y gorau o'r adnoddau a'ch amser yn y Llyfrgell.

Sesiynau byr o tua 30 munud yw'r rhain yn seiliedig ar eich gofynion chi. Maent yn addas i unigolion neu i grŵp bychan o bobl (hyd at 3 person). Nid oes angen tocyn darllen arnoch cyn bwcio sesiwn, fodd bynnag, gan fod y sesiynau yn cael eu cynnal yn yr Ystafelloedd Darllen, bydd angen tocyn llawn arnoch cyn cael mynediad i’r Ystafell Ddarllen briodol.

Mae manylion ar sut i gael tocyn darllen i’w gweld ar ein gwefan. Cofiwch adael digon o amser i gasglu eich tocyn cyn i’r sesiwn gychwyn.

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio ar gyfer archebu sesiwn gwybodaeth yn unig ac ni fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw drydydd parti.

Am ragor o wybodaeth am ddefnydd y Llyfrgell o'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch a gofyn(at)llgc.org.uk neu ymwelwch â'n tudalennau gwarchod data.