Sesiynau Gwybodaeth

Gwaith Adeiladu

Oherwydd y gwaith adeiladu yn y Llyfrgell, nid oes modd archebu Sesiynau Gwybodaeth ar hyn o bryd.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Trwy'r sesiynau arbennig yma, mae modd dysgu am gasgliadau'r Llyfrgell a sut i wneud y gorau o'r adnoddau a'ch amser yn y Llyfrgell.

Sesiynau byr o tua 30 munud yw'r rhain yn seiliedig ar eich gofynion chi. Maent yn addas i unigolion neu i grŵp bychan o bobl (hyd at 3 person). Nid oes angen tocyn darllen arnoch cyn bwcio sesiwn, fodd bynnag, gan fod y sesiynau yn cael eu cynnal yn yr Ystafelloedd Darllen, bydd angen tocyn llawn arnoch cyn cael mynediad i’r Ystafell Ddarllen briodol.

Mae manylion ar sut i gael tocyn darllen i’w gweld ar ein gwefan. Cofiwch adael digon o amser i gasglu eich tocyn cyn i’r sesiwn gychwyn.

Sut byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei defnyddio ar gyfer archebu sesiwn gwybodaeth yn unig ac ni fydd yn cael ei drosglwyddo i unrhyw drydydd parti.

Am ragor o wybodaeth am ddefnydd y Llyfrgell o'ch gwybodaeth bersonol, cysylltwch a gofyn(at)llgc.org.uk neu ymwelwch â'n tudalennau gwarchod data.

Dewiswch sesiwn

  • Hanes Teulu a Hanes Lleol
  • Catalogau ac e-adnoddau
  • Sesiwn Croeso
  • Hanes Adeilad
  • Dihangfan (Escape Room)
Bwriad y sesiynau un-i-un yw cynorthwyo darllenwyr sydd angen arweiniad ar ble i chwilio ymhellach i'w hanes teulu neu hanes lleol a sut i wneud y gorau o'n casgliadau a'n gwasanaethau. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i'r adnoddau sydd ar gael yn Ystafell Ddarllen y De megis defnyddio Findmypast ag Ancestry Library i chwilio cyfrifiadau o 1841 hyd 1911 a nifer o gronfeydd eraill. Dangosir sut mae'r broses o ddefnyddio tocyn ar gyfer edrych ar gofrestri plwyf a phapurau newydd ar ficroffilm o fewn yr ystafell yn gweithio. Bydd hefyd cyfle i ddangos sut i gael y gorau allan o'n casgliad o ewyllysiau cyn 1858 sydd ar gael ar-lein. Gellir cynnig cymorth hefyd ar sut i ddefnyddio ein catalog i archifau a llawysgrifau sef ISYS.
Bwriad y sesiynau un-i-un yma yw cynnig cyflwyniad i bobl sydd yn ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf, ac yn ansicr o beth sydd ar gael yma. Bydd y sesiynau yn ceisio eich cynorthwyo i wneud y defnydd gorau o'r Llyfrgell, ei chasgliadau a'r cyfleusterau sydd ar gael, gyda'r bwriad o'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser yma. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i'r catalogau, e-adnoddau a gwasanaethau cyffredinol fel sut i archebu deunydd, y broses llungopïo, a rheolau cyffredinol y Llyfrgell.
Bwriad y sesiynau un-i-un yma yw cynnig cyflwyniad i bobl sydd yn ymweld â Llyfrgell Genedlaethol Cymru am y tro cyntaf, ac yn ansicr o beth sydd ar gael yma. Bydd y sesiynau yn ceisio eich cynorthwyo i wneud y defnydd gorau o'r Llyfrgell, ei chasgliadau a'r cyfleusterau sydd ar gael, gyda'r bwriad o'ch helpu i wneud y gorau o'ch amser yma. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i'r catalogau, e-adnoddau a gwasanaethau cyffredinol fel sut i archebu deunydd, y broses llungopïo, a rheolau cyffredinol y Llyfrgell.
Bwriad y sesiynau un-i-un yw cynorthwyo darllenwyr ar ble i chwilio ymhellach am adnoddau yn ymwneud â hanes tŷ neu adeilad. Bydd y sesiwn yn cynnwys cyflwyniad i'r adnoddau sydd ar gael yn Ystafell Ddarllen y De gan gynnwys mapiau, lluniau, ffotograffau, tystiolaeth dogfennol ac adnoddau ar-lein.
Gofynnir i’r rheini sy’n ddigon dewr i wynebu’r sialens y Ddiahangfan mewn llai na ugain munud. Mae’r posau, sy’n arwain ymgeiswyr i ddatgloi cyfres o ddrysau, yn seiliedig ar gasgliadau amrywiol Llyfrgell Genedlaethol Cymru. O lyfrau i ffotograffau, mapiau i lawysgrifau, mae pob tasg wedi’i llunio gan ddefnyddio deunydd eiconig a diddorol o drysorfa’r genedl. Serch hynny, nid ymwybyddiaeth o hanes a diwylliant Cymru fydd yn cynorthwyo cyfranogwyr i lwyddo, mae’r cyfan yn dibynnu ar feddwl rhesymegol.