Oriau Agor

Gwasanaethau'r Llyfrgell ac effaith Covid-19

Mae ein Ystafell Ddarllen ar agor i'r cyhoedd gyda gwasanaeth cyfyngedig. Am ragor o wybodaeth am effaith Covid-19 ar wasanaethau’r Llyfrgell, ewch i’n Diweddariad Covid-19.

Trefniadau Gwyliau Nadolig a Chalan 2020/2021

Bydd y Llyfrgell yn cau ddydd Iau 24 Rhagfyr am 4 yp ac yn ailagor am 10.00 yb ddydd Llun 4 Ionawr (efo’r gwasanaeth cyfyngedig presennol).

Gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd oherwydd Covid-19.

Oriau Agor Cyffredinol

(Ystafelloedd Darllen yn unig)

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-12.30 a 13.30-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Ystafelloedd Darllen ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-12.30 a 13.30-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Arddangosfeydd

Ar gau

Caffi Pen Dinas

Ar gau

Siop

Ar gau

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, byddwn yn defnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.