Oriau Agor

Mae holl wasanaethau adeilad y Llyfrgell ar agor.

Trefniadau Gwyliau Nadolig a Chalan 2021/2022

Bydd y Llyfrgell yn cau ddydd Gwener 24 Rhagfyr am 5 yp (Ystafell Ddarllen a Caffi Pen Dinas am 4 yp) ac yn ailagor am 9.30 yb ddydd Mawrth 4 Ionawr.

Gall y trefniadau uchod newid ar fyr rybudd oherwydd Covid-19.

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Ystafell Ddarllen

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Siop

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, byddwn yn defnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.