Oriau Agor

Cau'r Llyfrgell i'r Cyhoedd

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 ac er lles ein darllenwyr, ymwelwyr a staff, mae adeilad y Llyfrgell yn Aberystwyth wedi cau am gyfnod amhenodol.

Manylion llawn ynghylch cau'r Llyfrgell

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener   9:00 - 18:00

Dydd Sadwrn                      9:30 - 17:00

Ystafelloedd Darllen ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:30 - 18:00

Dydd Sadwrn                     9:30 - 17:00 (gyda gwasanaeth cyfyngedig)

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 17:00

Dydd Sadwrn 9:30 - 16:45

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:00 - 17:00

Dydd Sadwrn                      10.00 - 16:00

Siop

Dydd Llun - Gwener   9:00 - 17.00

Dydd Sadwrn  - 9:30 - 17.00