Oriau Agor

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Ystafell Ddarllen

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:30-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:30-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-16.30

Dydd Sadwrn: 09:30 - 15:30

Siop

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, byddwn yn defnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.