Oriau Agor

Oriau Agor Cyffredinol

(Ystafelloedd Darllen yn unig)

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-12.30 a 13.30-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Ystafelloedd Darllen ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00-12.30 a 13.30-16.00

Dydd Sadwrn: Ar gau

Arddangosfeydd

Mae arddangosfeydd yn y Llyfrgell Genedlaethol ar agor ar gyfer ymweliadau â thocyn wedi ei drefnu ymlaen llaw. Mae ein siop a Chaffi Pendinas hefyd ar gael fel rhan o'ch ymweliad gyda thocyn dilys.

Caffi Pen Dinas

Mae Caffi Pen Dinas are gael fel rhan o'ch ymweliad gyda thocyn Arddangosfeydd dilys.

Siop

Mae'r Siop are gael fel rhan o'ch ymweliad gyda thocyn Arddangosfeydd dilys.

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, byddwn yn defnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.