Oriau Agor

Mynediad i wasanaethau'r Llyfrgell

Mae holl wasanaethau adeilad y Llyfrgell ar agor.

Trefniadau Gwyl Banc y Gwanwyn ar 2 Mehefin 2022 a Jiwbili Platinwm y Frenhines ar 3 Mehefin 2022

Bydd yr Arddangosfeydd, Y Siop, a'r Ystafell Ddarllen (Gwasanaeth Cyfyngedig) ar agor rhwng 09.30 - 17.00.

Bydd Caffi Pen Dinas ar agor rhwng 10.00 - 16.00.

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Ystafell Ddarllen

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:30-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:30-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-16.30

Dydd Sadwrn: 09:30 - 15:30

Siop

Dydd Llun - Dydd Gwener: 09:00-17.00

Dydd Sadwrn: 09:30 - 16:30

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, byddwn yn defnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.