Gwasanaethau'r Llyfrgell ac effaith Covid-19

Yn dilyn cyhoeddi cyfyngiadau Covid newydd gan Lywodraeth Cymru, mae ein adeilad yn Aberystwyth ar gau am y tro. Cadwch olwg ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol am newyddion ynghylch ailagor.

Mwy o wybodaeth am wasanaethau'r Llyfrgell ac effaith COVID-19

Gwaith Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth gyfredol

Cofiwch ddychwelyd at y dudalen hon a dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Ystafell Ddarllen

Ewch i'r dudalen ystafelloedd darllen am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn.


Beth yw'r rhaglen i adnewyddu adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth fydd yn sicrhau fod yr eicon hanesyddol hwn yn dal i fod yn adnodd hanfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.