Gwaith Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth gyfredol

Cofiwch ddychwelyd at y dudalen hon a dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Gwasanaeth Ystafell Ddarllen y Gogledd

Mae gwasanaeth Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gael yn Ystafell Ddarllen y De am y tro. Ewch i'r dudalen ystafelloedd darllen am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn.

Cwpan Nanteos

Mae Cwpan Nanteos wedi cael ei symud i Ystafell Peniarth ar y llawr gwaelod yn ystod gwaith adnewyddu ar y lloriau uchaf.

Prif lifft

Nid yw prif lifft y Llyfrgell ar gael i'w ddefnyddio ar hyn o bryd oherwydd gwaith adnewyddu yn yr adeilad. Holwch wrth Y Dderbynfa os ydych angen defnyddio lifft.

Trefniadau Parcio Dros Dro

Bydd Cynllun Rheoli Trafnidiaeth yn weithredol ar safle'r Llyfrgell yn ystod rhan gyntaf y gwaith ar y prif adeilad. Gall y maes parcio ym mlaen yr adeilad hefyd fod ar gau ar adegau fel bod deunyddiau a pheiriannau'n medru cael eu dadlwytho i'r ardaloedd gwaith.


Beth yw'r rhaglen i adnewyddu adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth fydd yn sicrhau fod yr eicon hanesyddol hwn yn dal i fod yn adnodd hanfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.

A fydd y Llyfrgell ar gau i’r cyhoedd o ganlyniad i’r gwaith adnewyddu?

Ni fyddwn yn cau'r Llyfrgell tra bod y gwaith yn mynd yn ei flaen. Mae'n bwysig i ni bod gan y cyhoedd fynediad parhaus at y casgliadau unigryw a phwysig sydd yma yn y Llyfrgell Genedlaethol. Byddwn yn defnyddio amryw gyfryngau i roi gwybod i ddefnyddwyr ac ymwelwyr mewn da bryd pan fydd newid mewn gwasanaethau.

Rwy'n bwriadu ymweld â’r Llyfrgell yn ystod y cyfnod hwn. Sut fydd hyn yn effeithio arna i?

Gallai'r gwaith adeiladu olygu:

  • llai o le parcio ar safle’r Llyfrgell;
  • mwy o sŵn na’r arfer yn yr adeilad;
  • cyfyngu mynediad i rai ardaloedd o fewn yr adeilad;
  • rhai gwasanaethau yn cael eu darparu yn wahanol neu mewn lleoliadau gwahanol yn yr adeilad;
  • llai o arddangosfeydd, ac Oriel Gregynog ar gau: ewch i'r dudalen arddangosfeydd i ddysgu mwy am arddangosfeydd cyfredol

Beth yw amserlen y gwaith?

Bydd rhan gyntaf y gwaith yn para tan ddiwedd Mawrth 2020. Yn ystod y cyfnod hwn bydd:

  • Ystafell Ddarllen y Gogledd yn cau fel ystafell ddarllen a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De;
  • Y gwasanaeth reprograffeg yn symud i Ystafell Ddarllen y Gogledd;
  • Newidiadau i gyfluniad Ystafell Ddarllen y De o ganlyniad i adleoli gwasanaethau Ystafell Ddarllen y Gogledd;
  • Angen i bawb ddefnyddio’r brif fynedfa gan fod yr hen brif ddrws ar dop y grisiau yn cau dros dro;
  • Gwaith i adnewyddu Prif Gyntedd ac Uwch-gyntedd y Llyfrgell.