Ail-agor i'r Cyhoedd

Mae'r Ystafell Ddarllen ar agor i'r cyhoedd gyda gwasanaeth cyfyngedig. Bydd angen i chi archebu eich lle ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth am hynny ac i ddarllen canllawiau pendant am natur y gwasanaeth cyfyngedig a'r hyn y bydd angen i chi ei wneud ewch i Canllawiau Ail-agor.

Gwaith Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gwybodaeth gyfredol

Cofiwch ddychwelyd at y dudalen hon a dilyn ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol am ddiweddariadau.

Ystafell Ddarllen

Ewch i'r dudalen ystafelloedd darllen am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn.


Beth yw'r rhaglen i adnewyddu adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru?

Mae'r rhaglen yn cynnwys gwaith adnewyddu a chynnal a chadw angenrheidiol y tu fewn a thu allan i adeilad Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth fydd yn sicrhau fod yr eicon hanesyddol hwn yn dal i fod yn adnodd hanfodol ar gyfer cenedlaethau i ddod.