Tanysgrifio i A Repertory of Welsh Manuscripts and Scribes c.800-c.1800

Y pris gwerthu llawn ar gyfer y set tair cyfrol, mewn cloriau caled a chas cadw, yw £360. Gellir archebu copi arlein drwy ddefnyddio’r botwm isod.

Dylai’r rhai sy’n dymuno talu â siec neu drwy drosglwyddiad banc lawrlwytho a dychwelyd ffurflen danysgrifio'r Repertory.

NODER: Nid ydym yn medru derbyn enwau i’w cynnwys yn y Rhestr o Danysgrifwyr ar ôl 1 Ebrill 2020. Os ydych wedi cael anhawster tanysgrifio oherwydd y sefyllfa presennol gyda Covid-19, cysylltwch â repertory(at)llyfrgell.cymru os gwelwch yn dda. 

Postio

Bydd cludiant yn rhad ac am ddim o fewn y DU. Codir tâl am gludiant y tu hwnt i’r DU. Cyn talu, dylai tanysgrifwyr o wledydd eraill gysylltu'n gyntaf â repertory(at)llyfrgell.cymru er mwyn trafod pris cludiant. Bydd hefyd modd casglu eich copi o Lyfrgell Genedlaethol Cymru yn Aberystwyth. 

Trefnir cynhadledd ‘Llawysgrifau Cymru 800–1800’, a gynhelir yn Aberystwyth rhwng 21 Mehefin - 23 Mehefin 2022, i ddathlu cyhoeddi’r Repertory. 

Gwarchod Data

Trwy danysgrifio, yr ydych yn cytuno i LlGC storio a phrosesu eich data, a chysylltu â chi yn ôl yr angen at bwrpasau'r cyhoeddiad hwn. Mae'n bosibl y bydd LlGC yn rhannu eich manylion â dosbarthwyr trydydd parti at bwrpasau cludiant yn unig. Bydd eich data yn cael ei storio'n ddiogel gan LlGC am 12 mis ar ôl dosbarthu.

Taliad llawn (£360)