Oriau Agor

Trefniadau Gwyliau Nadolig a Chalan 2019/2020

Bydd y Llyfrgell yn cau ddydd Mawrth 24 Rhagfyr am 5 yp (Caffi Pen Dinas yn cau am 4 yp)
ac yn ailagor am 9.00 yb ddydd Iau 2 Ionawr (mi fydd yr Ystafelloedd Darllen yn agor am 9.30 yb)

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener   9:00 - 18:00

Dydd Sadwrn                      9:30 - 17:00

Ystafelloedd Darllen ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:30 - 18:00

Dydd Sadwrn                     9:30 - 17:00 (gyda gwasanaeth cyfyngedig)

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 17:00

Dydd Sadwrn 9:30 - 16:45

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:00 - 17:00

Dydd Sadwrn                      10.00 - 16:00

Siop

Dydd Llun - Gwener   9:00 - 17.00

Dydd Sadwrn  - 9:30 - 17.00