Oriau Agor

Trefniadau Penwythnos Gŵyl Banc y Gwanwyn 2019

25 Mai  - Dydd Sadwrn – bydd yr arddangosfeydd, y Siop, a’r Ystafelloedd Darllen (Gwasanaethau cyfyngedig) ar agor o 9:30 tan 17:00 a Chaffi Pen Dinas o 10:00 tan 16:00
27 Mai  - Dydd Llun – yr un trefniadau â dydd Sadwrn 25 Mai

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener   9:00 - 18:00

Dydd Sadwrn                      9:30 - 17:00

Ystafelloedd Darllen ac Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:30 - 18:00

Dydd Sadwrn                     9:30 - 17:00 (gyda gwasanaeth cyfyngedig)

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 17:00

Dydd Sadwrn 9:30 - 16:45

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:00 - 17:00

Dydd Sadwrn                      10.00 - 16:00

Siop

Dydd Llun - Gwener   9:00 - 17.00

Dydd Sadwrn  - 9:30 - 17.00

 

Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, bwriadwn ddefnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.