Oriau Agor

Trefniadau Gwyliau’r Pasg 2019

19 Ebrill  -   Dydd Gwener y Groglith – ar gau
20 Ebrill  -   Dydd Sadwrn y Pasg - bydd yr arddangosfeydd a’r Siop ar agor o 9:30 tan 17:00 gyda Chaffi Pen Dinas ar agor o 10:00 tan 16:00 ond bydd yr Ystafelloedd Darllen ar gau
21 Ebrill  -   Dydd Sul y Pasg – ar gau
22 Ebrill  -   Dydd Llun y Pasg – yr un trefniadau a dydd Sadwrn y Pasg

Trefniadau Penwythnos Gŵyl Banc Calan Mai 2019

4 Mai  -      Dydd Sadwrn – bydd yr arddangosfeydd, y Siop, a’r Ystafelloedd Darllen (Gwasanaethau cyfyngedig) ar agor o 9:30 tan 17:00 a Chaffi Pen Dinas o 10:00 tan 16:00
6 Mai  -      Dydd Llun – yr un trefniadau â dydd Sadwrn 4 Mai

Oriau Agor Cyffredinol

Dydd Llun - Dydd Gwener   9:00 - 18:00

Dydd Sadwrn                      9:30 - 17:00

Ystafelloedd Darllen

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:30 - 18:00

Dydd Sadwrn                     9:30 - 17:00 (gyda gwasanaeth cyfyngedig)

Arddangosfeydd

Dydd Llun - Dydd Gwener 9:30 - 17:00

Dydd Sadwrn 9:30 - 16:45

Archif Genedlaethol Sgrin a Sain Cymru

Dydd Llun - Dydd Gwener  10:00 - 17.00

Caffi Pen Dinas

Dydd Llun - Dydd Gwener  9:00 - 17:00

Dydd Sadwrn                      10.00 - 16:00

Siop

Dydd Llun - Gwener   9:00 - 17.00

Dydd Sadwrn  - 9:30 - 17.00


Tywydd garw - a fydd y Llyfrgell ar agor?

Er mwyn rhoi gwybod i'r staff a'r cyhoedd am adegau pan nad yw'r Llyfrgell ar agor oherwydd tywydd garw, bwriadwn ddefnyddio Radio Ceredigion, Radio Cymru a Radio Wales.

Gellir hefyd ffonio'r rhif 0800 0325 695 er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y sefyllfa.