Digwyddiadau

Byd go iawn Un Nos Ola Leuad
Mer 24 Gor 2019 13:00

J.Elwyn Hughes


Taith ddarluniadol i weld y ma...

Gweithdy clocsio
Mer 24 Gor 2019 14:00

Cydia yn dy glocsiau ac ymuna efo ni mewn sesiwn clocsio gydag Alaw Griffiths. ...

Gweithdy ysgrifennu cân gyfoes
Iau 15 Aws 2019 10:00

Wyt ti'n breuddwydio am fod ar lwyfan llachar neu'n enillydd nesaf Cân ...

Gweithdy caligraffi: Hwyl gyda llythrennau
Iau 29 Aws 2019 14:00

Gwna argraff ar dy ffrindiau a dy athrawon trwy ddysgu ysgrifennu llythrennau f...

New light on Gildas
Llu 02 Med 2019 13:00

Dr Iestyn Daniel


Bydd Dr Iestyn Daniel yn arc...

New light on Gildas
Llu 02 Med 2019 13:00

Dr Iestyn Daniel


Bydd Dr Iestyn Daniel yn arc...

Hoddinott a Mathias: Ein bach a handel.
Mer 04 Med 2019 13:00

Geraint Lewis


Mi fyddai Alun Hoddinott wedi c...

Hoddinott a Mathias: Ein bach a handel.
Mer 04 Med 2019 13:00

Geraint Lewis


Mi fyddai Alun Hoddinott wedi c...

GIG: Owen Shiers
Gwe 06 Med 2019 19:30


Noson o ganu, gyda chaneuon o’i albwm newydd, fydd yn mynd â chi ar ...

GIG: Owen Shiers
Gwe 06 Med 2019 19:30


Noson o ganu, gyda chaneuon o’i albwm newydd, fydd yn mynd â chi ar ...

Ffilm
Mer 11 Med 2019 13:00

Dangosiad arbennig o'r ffilm Grand Slam  i gynyddu'r cyffro o flaen Cwp...

Ffilm
Mer 11 Med 2019 13:00

Dangosiad arbennig o'r ffilm Grand Slam  i gynyddu'r cyffro o flaen Cwp...

Symposiwm
Sad 21 Med 2019 13:30

Wrth i ni nodi 400 mlwyddiant geni Morgan Llwyd dyma gyfres o gyflwyniadau gan ...

Clecs o'r Cwm
Mer 25 Med 2019 13:00

Cyfle i glywed hanesion difyr o'r tu ôl i len y gyfres boblogaidd, Pobol y Cwm,...

A new architecture archives advisory panel for Wales
Mer 02 Hyd 2019 13:00

Dr Peter Wakelin


Mae pensaernïaeth yn bwnc o ...

Derbynion newydd
Maw 08 Hyd 2019 13:00

Cyflwyniad i dderbynion newydd Llyfgell Genedlaethol Cymru. Bydd staff arbenigo...

Datgloi Ein Treftadaeth Sain: Cyfweliadau Llyfrgell Ceredigion
Mer 16 Hyd 2019 13:00

Alison Smith, Rheinallt Llwyd & Ann Ffrancon

Dewch i glywe...
Agor clawr y casgliad meddygaeth
Mer 23 Hyd 2019 13:00

Branwen Rhys


Cyflwyniad darluniadol fydd yn rhoi...
Pickford's Aberystwyth
Gwe 25 Hyd 2019 13:00

Will Troughton


Cyfle arbennig i weld Aberystw...

Ffotograffiaeth ffiaidd
Iau 31 Hyd 2019 14:00

Ymuna efo ni i gael hwyl Calan Gaeaf dychrynllyd yn creu ffotograffau iasol o d...

Darlith flynydol yr archif wleidyddol Gymreig
Gwe 01 Tach 2019 17:30

Jane Hutt AC/AM


Adolygiad perso...
The people I meet, the things I see
Llu 04 Tach 2019 13:00

Nick Treharne


Sgwrs hynod ddiddorol lle bydd y f...
Darnau hanesyddol i'r delyn
Mer 13 Tach 2019 13:00

Maxilian Ehrhardt


Cyfle arbennig i glywed y telynor Max...
Partneriaeth dau wleidydd nodedig o 1934 i 1960: Priodas Jennie Lee ac Aneurin Bevan
Sad 16 Tach 2019 14:00

Y Parch. Ddr D. Ben Rees


Yn y ddarlith hon bydd y P...
Margaret Jones and the art of visual storytelling
Mer 20 Tach 2019 13:00

Peter Stevenson

Mae delweddau Margaret allan o Bedair Cain...
Cynhadledd Undydd: Hanes Meddygaeth yng Nghymru
Gwe 22 Tach 2019 09:30

Cynhadledd a gynhelir gan y Prosiect Meddygaeth ac lechyd yng Nghymru cyn y GIG...

DISGO gyda DJ Mici Plwm
Gwe 22 Tach 2019 19:00

Noson o ddawnsio gwyllt i ganeuon o'r Archif.

Rhan o'r wythnos Archw...
30 Years an archivist: Reflections on a career at the Library
Llu 25 Tach 2019 13:00

Sally McInnes


I gyd-fynd ag wythnos Archwiliwch ...
Ymchwil i Cymru Fydd: Cipolwg ar ffuglen wyddonol y Gymraeg
Mer 27 Tach 2019 13:00

Dr Miriam Elin Jones


Mae'n bosib na fyddai r...
Ian Parry: A man who knew too much?
Maw 03 Rha 2019 13:00

John Stevenson


Ym mis Rhagfyr 1989, dymchwelwyd ...
Ffilm: Canmlwyddiant Merêd - Clipiau o'r archif
Llu 09 Rha 2019 13:00

Ymunwch â ni i ddathlu canmlwyddiant geni Merêd ar ddiwrnod ei ben-blwydd gyda dan...
Merêd
Mer 11 Rha 2019 13:00

Geraint H. Jenkins

Cyfle i ddathlu canmlwyddiant geni Me...

Diweddarwyd 2019-07-19, 06:05