Digwyddiadau

Rhaglen Digwyddiadau (Ionawr-Awst 2020)

 

 

Archebu Tocynnau

DIWRNOD YNG NGHWMNI DEIAN A LOLI
Sad 01 Chw 2020 10:00

Cyfle arbennig i gwrdd â’ch arwyr Deian a Loli!
Mewn diwrnod llawn hwyl a sb...

DIWRNOD YNG NGHWMNI DEIAN A LOLI
Sad 01 Chw 2020 14:00

Cyfle arbennig i gwrdd â’ch arwyr Deian a Loli!
Mewn diwrnod llawn hwyl a sb...

THE VIKINGS IN WALES: CULTURAL PERSPECTIVES
Mer 12 Chw 2020 13:00

Lucie Hobson


Rhwng y 9fed a'r 11eg ganrif, daeth...

Ffilm: Mr Jones
Gwe 14 Chw 2020 19:30

Stori ryfeddol a phwerus y newyddiadurwr Gareth Jones (James Norton) a ddatgelodd ...
LANSIAD A DARLITH - SYR O.M. EDWARDS: Y DYN A'R DDELWEDD
Sad 22 Chw 2020 14:00

Yr Athro Hazel Walford Davies


Ymunwch â ni yn la...

Y REBEL O RO-WEN: BYWYD HUW T. EDWARDS DRWY SAIN A FFILM
Mer 26 Chw 2020 13:00

Gwyn Jenkins


Yn ei ddydd, roedd Huw T. Edwards (1892...

GIG: ATGYFODIR HEN GANEUON
Gwe 28 Chw 2020 19:30


Ymunwch â ni i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned ...

CYNGERDD GYDA'R NOS GAN DDISGYBLION YSGOL PENGLAIS
Gwe 06 Maw 2020 19:30

Y tymor yma, rydym yn falch i groesawu disgyblion o adran gerdd Ysgol Penglais ...

CAN MLYNEDD O GOFNODION YR EGLWYS YNG NGHYMRU
Mer 11 Maw 2020 13:00

Parchedig Ganon Philip Wyn Davies


Ym mlwyddyn canmlw...

FFLYD O EIRIAU
Mer 18 Maw 2020 13:00

Yr Athro Ann Parry Owen


Mae John Jones, Gellilyfdy, ...

THE ITINERANT LIFE: PAINTERS, PREACHERS, POETS
Iau 19 Maw 2020 17:00

Peter Lord


Yn ystod hanner cyntaf y 19eg ganrif, ’ro...

GIG: GADAEL TIR – HANES HAWLIAU TIR A PHROTEST YNG NGHYMRU
Gwe 27 Maw 2020 19:30


Sioe afaelgar gyfoes gan Owen Shiers & Gwil...

Y BERTHYNAS RHWNG DARLUN, GAIR A DARLLENYDD MEWN CYLCHGRONAU CYMRAEG I BLANT 1892–1930
Mer 01 Ebr 2020 13:00

Megan Haf Morgans


Yn y cyflwyniad hwn gan Megan Haf ...

GREAT EXPECTATIONS: THE EYES OF THE WORLD ON EDGAR HERBERT THOMAS
Iau 16 Ebr 2020 17:00

Peter Lord


O gefndir tlodaidd, daeth Edgar Thomas yn...

A Family in War, Holocaust and Palestinian Nakba through a Century of Letters
Llu 20 Ebr 2020 18:30

Mike Joseph


Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn b...

1283 IN 1983: COMMODITIZING AND COMMEMORATING THE MEDIEVAL WELSH PAST
Mer 22 Ebr 2020 13:00

Euryn Roberts


“Buom yn paratoi am 700 mlynedd”: dyma...

REVEALING THE ARCHAEOLOGY OF CEREDIGION AND MID WALES
Mer 29 Ebr 2020 13:00

Dr Toby Driver


Sychodd haf poeth 2018 gaeau a br...

THE LIVING WELLS OF WALES
Mer 13 Mai 2020 13:00

Phil Cope


Dathliad darluniadol gyda ffotograffau new...

MEDIEVAL FANTASIES AND MODERN ARTISTS: LORD HOWARD DE WALDEN
Iau 21 Mai 2020 17:00

Peter Lord


Wedi’i ysbrydoli gan Rhamantiaeth Geltaid...

CARTO CYMRU - SYMPOSIWM MAPIAU CYMRU
Gwe 22 Mai 2020 09:30

AROLYGU’R STRYDOEDD 


Bydd symposiwm eleni yn ...

‘COMMUNICATING LOVELINESS TO OTHERS’: PATRONESSES OF MUSIC IN WALES
Mer 17 Meh 2020 13:00

Dr Rhian Davies


I ddathlu canrif ers i Gwendoline a ...

M. E. ELDRIDGE AND HENRY WILLIAMSON: THE STAR-BORN AND THE DANCE OF LIFE
Iau 18 Meh 2020 17:00

Peter Lord


Gall dathlu M. E. Eldridge fel arlunydd b...

THE TRUE CRIME GENRE IN NINETEENTH CENTURY WALES
Mer 01 Gor 2020 13:00

Dr Douglas Jones


Making a Murderer, The Jinx, Se...

DINAS AR Y BRYN, DEHONGLYDD TRYSORAU
Sad 11 Gor 2020 14:00

Dr Rhidian Griffiths


Crewyd y Llyf...
CYNGERDD AWR GINIO GAN DDISGYBLION YSGOL PENGLAIS
Mer 15 Gor 2020 13:00

Y tymor yma, rydym yn falch i groesawu disgyblion o adran gerdd Ysgol Penglais ...

POVERTY, PIETY AND POLITICS: CONFLICTING REALITIES IN A CENTURY OF WELSH PAINTING
Iau 16 Gor 2020 17:00

Peter Lord


O ddarlun David Cox, The Welsh Funeral i ...

Diweddarwyd 2020-01-24, 11:27