Symud i'r prif gynnwys

Pam ydych chi angen fy ngwybodaeth bersonol?

Er mwyn rhoi gwybod i chi pan fydd cofnodion yn cael eu cyhoeddi ar Blog y Llyfrgell.

Ar ba sail fyddwch chi’n prosesu’r data?

Rydym yn prosesu'r data gyda'ch caniatad.

A fydd unrhyw un arall yn derbyn copi o’r data?

Ni fydd eich data personol yn cael ei rannu gydag unrhyw un arall.

Am ba hyd y byddwch yn cadw'r data personol?

Byddwn yn cadw eich data personol tra bod y gwasanaeth yn cael ei gynnig neu tan y byddwch yn dewis diddymu eich tanysgrifiad.

Beth os wyf eisiau tynnu fy nghaniatâd yn ôl?

Gallwch dynnu eich caniatâd yn ôl trwy ddad-danysgrifio ar dudalen Blog y Llyfrgell neu mewn neges e-bost a anfonir atoch.

Beth fydd yn digwydd os nad wyf yn darparu'r wybodaeth sy'n ofynnol ar gyfer cofrestru?

Ni fydd modd i ni roi gwybod i chi pan fydd cofnodion yn cael eu cyhoeddi ar Blog y Llyfrgell.

Pwy fydd yn gyfrifol am reoli'r data rwy'n ei ddarparu?

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ble mae modd cael hyd i fwy o wybodaeth?

Ceir gwybodaeth bellach am ein polisïau gwarchod data ar ein tudalen Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data.