Symud i'r prif gynnwys

Pam ydych chi angen fy manylion personol?

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn casglu gwybodaeth bersonol at ddibenion sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â gwasanaeth, swyddogaeth neu weithgaredd gan y Llyfrgell. Yn yr achos hwn ar gyfer ein Rhestrau Postio, bydd eich gwybodaeth yn cael ei ddefnyddio i gysylltu â chi gyda deunydd hyrwyddo, a byddwn yn prosesu'r data ar sail eich caniatâd a'ch dewis chi. Mae'r Llyfrgell yn cadw'r wybodaeth hon yn ddiogel yn unol â Rheoliad Cyffredinol Gwarchod Data 2018.

Am faint o amser fyddwch chi'n cadw fy manylion personol?

Cedwir eich gwybodaeth bersonol ar sail eich caniatâd. Er mwyn gwirio bod ein cofnodion yn gywir ac yn gyfredol, byddwn yn cysylltu â chi, o leiaf bob dwy flynedd, i gadarnhau eich dewisiadau a’ch caniatâd.

A fydd fy manylion personol yn cael ei rannu?

Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, MailChimp, i gyfathrebu â chi yn electronig. Rydym yn casglu ystadegau ynghylch agor e-bost a chliciau, gan ddefnyddio technolegau safonol y diwydiant i'n helpu i fonitro a gwella ein cyfathrebiadau marchnata. Gellir cael manylion pellach yn Natganiad Preifatrwydd MailChimp.

Ni fyddwn yn caniatáu i drydydd parti ddefnyddio eich manylion mewn unrhyw ffordd heblaw'r hyn a gynhwysir yn ein cytundeb ni. Ni fyddwn yn datgelu eich manylion i unrhyw gorff arall.

Dad-danysgrifio o Restrau Postio LlGC

Gallwch ddad-danysgrifio rhag derbyn ein postiadau cyffredinol ar unrhyw adeg, trwy gysylltu â ni drwy'r post, dros y ffôn ar 01970 632800 neu ar post@llgc.org.uk.

Gellir dad-danysgrifio i unrhyw un o'n cyfathrebiadau electronig a yrrir gan MailChimp trwy glicio ar y ddolen dad-danysgrifio ar waelod unrhyw un o'n negeseuon e-bost.

Beth yw fy hawliau?

O dan Reoliad Cyffredinol Gwarchod Data 2018 mae gennych hawl i dderbyn copi o'r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Er mwyn ymarfer yr hawl hon, cyfeiriwch at ein Polisi Gwarchod Data a Datganiad Preifatrwydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru.