Chwilio Archifau Cymru

Croeso i Chwilio Archifau Cymru. Mae'r wefan hon yn eich galluogi chi i chwilio catalogau o gofnodion archifol mewn archifdai ledled Cymru a dim ond yng Nghymru, gan ddefnyddio data o'r Archives Hub.

Defnyddiwch y blwch testun isod i chwilio gydag Allweddeiriau. Cewch chwilio'n fanylach ar y dudalen Canlyniadau Chwilio.


Mae'r catalogau'n fan cychwyn da ar gyfer dechrau chwilio, ond yn aml bydd angen i chi ymweld ag archifdy hefyd er mwyn darganfod mwy, gan fod maint y rhan fwyaf o archifau yn golygu nad yw hi'n bosibl i'r catalogau gyfeirio at bob darn o wybodaeth ynddynt. Mae archifdai hefyd yn cynnig llawer o adnoddau ymchwil eraill i chi.

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod yr adnodd hwn yn datblygu; nid oes data ar gael o bob archifdy eto, ond ychwanegir data llawn maes o law.

Am ragor o wybodaeth, defnyddiwch y cysylltiadau isod, os gwelwch yn dda:

  • I ddarganfod mwy am y wefan hon a sut i'w defnyddio, ewch i'r Dudalen Cymorth.
  • I ymofyn am archif arbennig, neu i archebu dogfen archifol arbennig, ewch i'r Cyfarwyddiadur Cadwrfeydd er mwyn cysylltu â'r archifdy priodol.
  • Os oes gennych chi ymholiad am y catalogau na ellir ei ateb trwy ddefnyddio'r opsiynau chwilio ar y wefan hon na thrwy gysylltu nag ymweld ag unrhyw archifdy, cysylltwch â Chwilio Archifau Cymru (vicky.jones(at)llyfrgell.cymru).
  • I ymofyn am ymarferoldeb gwefan Chwilio Archifau Cymru, defnyddiwch y dolenni ar waelod y dudalen.