Symud i'r prif gynnwys

Rydych wedi dilyn dolen i adnodd digidol sydd bellach wedi symud neu wedi ei archifo.

Gallwch bori drwy'r dudalen hon i ganfod yr adnodd perthnasol.

Adnoddau digidol wedi eu symud i syllwr newydd LlGC

Llawysgrifau

Archifau

Deunydd Print

Darluniau

Mapiau

Ffotograffau

 

Nid yw'r adnoddau canlynol ar gael ar ein gwefan ar hyn o bryd, ond rydym yn gweithio i gynnig mynediad mor fuan â phosib.

Gellir cael mynediad at fersiynau archifol o’r adnoddau hyn drwy Archif Gwefannau’r DU wrth ddilyn y dolenni. Nid yw’r holl ffwythiannau gwreiddiol yn gweithio yn y fersiynau archifol hyn.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra.

Adnoddau wedi eu harchifo heb ddim problemau arddangos

Adnoddau archifol lle nad yw oes modd agor delweddau'n fawr

Adnoddau archifol lle nad oes modd closio i mewn i'r delweddau

Adnoddau archifol sydd â phroblemau penodol

  • Illingworth (olwyn amser ddim yn gweithio) (Arddangosfeydd)
  • Ymgyrchu! (chwilio'r safle ddim yn gweithio) (Arddangosfeydd)

Adnoddau lle nad oes modd gweld delweddau digidol