Gwasanaeth Addysg

Mae Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu sesiynau ac adnoddau ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sydd eisiau dysgu mwy am gasgliadau'r Llyfrgell.

 

Mae holl weithgareddau’r Gwasanaeth Addysg yn rhad ac am ddim ac ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Dilynwch y dolenni i ddysgu mwy am ein gwaith a beth allwn ni gynnig i ddisgyblion, myfyrwyr, addysgwyr, a dysgwyr gydol oes. Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag ymholiadau, cwestiynau neu adborth.

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.