Digwyddiadau Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 mae nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus yn adeilad y Llyfrgell Genedlaethol wedi eu hatal am y tro. Serch hynny, gallwch fwynhau rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau ar-lein a cheir manylion pellach am y rhain isod.

Nodwch os gwelwch yn dda, ar gyfer digwyddiadau yn yr adeilad ei bod hi'n orfodol i wisgo mwgwd/masg oni bai eich bod wedi eich eithrio rhag gwneud hynny yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru ac ar gyfer gweithgareddau yn y DRWM bydd angen pàs Covid dilys i gael mynediad.

Os ydych chi wedi methu rhai o'n digwyddiadau ar-lein mae detholiad ar gael i'w gwylio ar ein sianel YouTube

 

Mydryddu’r Salmau: pedwar o olynwyr Edmwnd Prys
Llu 29 Tach 2021 6:30pm - 4:00am

Robert Rhys
Symposiwm Salmau Cân Edmwnd Prys a'u Gwaddol

Symposiwm r...
Dathlu Mudiad Meithrin yn Hanner Cant - Atgofion Ddoe a Heddiw
Maw 07 Rha 2021 8:00pm - 8:00pm

Ymunwch â ni i ddathlu pen-blwydd Mudiad Meithrin yn hanner cant! Mewn sgwrs banel...
Diweddarwyd:2021-11-27, 04:00