Digwyddiadau Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 mae digwyddiadau cyhoeddus yn adeilad y Llyfrgell Genedlaethol wedi eu hatal am y tro. Serch hynny, gallwch fwynhau rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau ar-lein sy'n cynnwys Curaduron yn Cyflwyno, Sesiynau Gwybodaeth a digwyddiadau gan gyflwynwyr gwadd. Ceir manylion pellach am y rhain isod.

Os ydych chi wedi methu rhai o'n digwyddiadau ar-lein mae detholiad ar gael i'w gwylio ar ein sianel YouTube

 

Exploring grassroots politics: the Conservative Party since 1945
Mer 22 Med 2021 5:00pm - 8:00am

Sam Blaxland 
Mae pleidiau gwleidyddol yn cynnwys mwy na ASau a gweinidogion yn...
Diweddarwyd:2021-09-20, 08:00