Digwyddiadau

Rhaglen Digwyddiadau (Ionawr-Awst 2020)

 

 

Archebu Tocynnau

GIG: ATGYFODI'R HEN GANEUON
Gwe 28 Chw 2020 19:30


Ymunwch â ni i ddathlu Gŵyl Ddewi yng nghwmni Arfon Gwilym a Sioned ...

CYNGERDD GYDA'R NOS GAN DDISGYBLION YSGOL PENGLAIS
Gwe 06 Maw 2020 19:30

Y tymor yma, rydym yn falch i groesawu disgyblion o adran gerdd Ysgol Penglais ...

CAN MLYNEDD O GOFNODION YR EGLWYS YNG NGHYMRU
Mer 11 Maw 2020 13:00

Parchedig Ganon Philip Wyn Davies


Ym mlwyddyn canmlwyddiant datgysyll...

WRITING THE NATION FOR THE NEW MILLENNIUM - THE CAMBRIDGE HISTORY OF WELSH LITERATURE
Sad 14 Maw 2020 14:00

Helen Fulton & Geraint Evans


Wedi’i chyhoeddi ym mis Ebrill 2019, Ca...
FFLYD O EIRIAU
Mer 18 Maw 2020 13:00

Yr Athro Ann Parry Owen


Mae John Jones, Gellilyfdy, Sir y Fflint (c.1...

THE ITINERANT LIFE: PAINTERS, PREACHERS, POETS
Iau 19 Maw 2020 17:00

Peter Lord


Yn ystod hanner cyntaf y 19eg ganrif, ’roedd y ffyrdd yng ...

Rhaglen Stiwdio Radio Cymru: Y Prifardd T James Jones
Llu 23 Maw 2020 13:00

Ymunwch â ni ar gyfer ar gyfer recordiad o sgwrs rhwng Nia Roberts a’r Prifardd...

GIG: GADAEL TIR – HANES HAWLIAU TIR A PHROTEST YNG NGHYMRU
Gwe 27 Maw 2020 19:30


Sioe afaelgar gyfoes gan Owen Shiers a Gwilym Morus-Beard sydd yn ail-adrodd h...
Y BERTHYNAS RHWNG DARLUN, GAIR A DARLLENYDD MEWN CYLCHGRONAU CYMRAEG I BLANT 1892–1930
Mer 01 Ebr 2020 13:00

Megan Haf Morgans


Yn y cyflwyniad hwn gan Megan Haf Morgans, eir ati ...

GREAT EXPECTATIONS: THE EYES OF THE WORLD ON EDGAR HERBERT THOMAS
Iau 16 Ebr 2020 17:00

Peter Lord


O gefndir tlodaidd, daeth Edgar Thomas yn arlunydd gyda ch...

A Family in War, Holocaust and Palestinian Nakba through a Century of Letters
Llu 20 Ebr 2020 18:30

Mike Joseph


Mae'r cyflwyniad dramatig hwn yn dilyn bywydau teulu ...

1283 IN 1983: COMMODITIZING AND COMMEMORATING THE MEDIEVAL WELSH PAST
Mer 22 Ebr 2020 13:00

Euryn Roberts


“Buom yn paratoi am 700 mlynedd”: dyma un o blith nifer...

GŴYL AR LAFAR
Sad 25 Ebr 2020 10:00

Cyfle i ymwelwyr gymdeithasu, gan ddefnyddio’u Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a ch...
REVEALING THE ARCHAEOLOGY OF CEREDIGION AND MID WALES
Mer 29 Ebr 2020 13:00

Dr Toby Driver


Sychodd haf poeth 2018 gaeau a bryniau Ceredigion ...

BRAVING THE DRAGONS: AN ARTIST’S EXPEDITION INTO THE ARCHAEOLOGICAL IMAGINATION
Mer 06 Mai 2020 13:00

Carmen Mills


Artist Breswyl Carmen Mills o’i hymarfer stiwdio, wr...

THE LIVING WELLS OF WALES
Mer 13 Mai 2020 13:00

Phil Cope


Dathliad darluniadol gyda ffotograffau newydd a hen chwedla...

AN EVENING WITH AberCycleFest
Maw 19 Mai 2020 18:30

Noson gydag AberCycleFest, i gynnwys cyflwyniad arbennig ac hefyd panel o weste...

MEDIEVAL FANTASIES AND MODERN ARTISTS: LORD HOWARD DE WALDEN
Iau 21 Mai 2020 17:00

Peter Lord


Wedi’i ysbrydoli gan Rhamantiaeth Geltaidd, canfu’r Arglwy...

CARTO CYMRU - SYMPOSIWM MAPIAU CYMRU
Gwe 22 Mai 2020 09:30

AROLYGU’R STRYDOEDD 


Bydd symposiwm eleni yn canolbwyntio ar s...

‘COMMUNICATING LOVELINESS TO OTHERS’: PATRONESSES OF MUSIC IN WALES
Mer 17 Meh 2020 13:00

Dr Rhian Davies


I ddathlu canrif ers i Gwendoline a Margaret Davies d...

M. E. ELDRIDGE AND HENRY WILLIAMSON: THE STAR-BORN AND THE DANCE OF LIFE
Iau 18 Meh 2020 17:00

Peter Lord


Gall dathlu M. E. Eldridge fel arlunydd benywaidd ymylol y...

THE TRUE CRIME GENRE IN NINETEENTH CENTURY WALES
Mer 01 Gor 2020 13:00

Dr Douglas Jones


Making a Murderer, The Jinx, Serial – mae’r genr...

DINAS AR Y BRYN, DEHONGLYDD TRYSORAU
Sad 11 Gor 2020 14:00

Dr Rhidian Griffiths


Crewyd y Llyfrgell Genedlaethol er mwyn casglu ...
CYNGERDD AWR GINIO GAN DDISGYBLION YSGOL PENGLAIS
Mer 15 Gor 2020 13:00

Y tymor yma, rydym yn falch i groesawu disgyblion o adran gerdd Ysgol Penglais ...

POVERTY, PIETY AND POLITICS: CONFLICTING REALITIES IN A CENTURY OF WELSH PAINTING
Iau 16 Gor 2020 17:00

Peter Lord


O ddarlun David Cox, The Welsh Funeral i waith Josef Herma...

Diweddarwyd:2020-02-27, 13:07