Digwyddiadau Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 mae digwyddiadau cyhoeddus yn adeilad y Llyfrgell Genedlaethol wedi eu hatal am y tro. Serch hynny, gallwch fwynhau rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau ar-lein sy'n cynnwys Curaduron yn Cyflwyno, Sesiynau Gwybodaeth a digwyddiadau gan gyflwynwyr gwadd. Ceir manylion pellach am y rhain isod.

Wales, Atlantic Slavery And Archives - What To Look For And How To Interpret It
Maw 26 Ion 2021 17:00

Marian Gwyn

Tan yn ddiweddar credwyd mai rô´l ymylol oedd gan Gymru yng n...

Cofio Gigs?
Mer 03 Chw 2021 19:00

Ar Ddydd Miwsig Cymru yn Chwefror 2020 lansiodd y Llyfrgell Genedlaethol Apêl #...

Diweddarwyd:2021-01-20, 21:00