Digwyddiadau

Digwyddiadau Cyhoeddus yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 penderfynwyd atal digwyddiadau cyhoeddus yn y Llyfrgell Genedlaethol am gyfnod o dri mis yn y lle cyntaf o ddydd Llun 16 Mawrth ymlaen. Ymhlith y digwyddiadau fydd yn cael eu gohirio neu ganslo mae darlithoedd, cyfarfodydd, ymweliadau addysg, gwaith gwirfoddoli, perfformiadau a gig. Mae’r Llyfrgell yn gobeithio y bydd modd aildrefnu rhai o’r digwyddiadau hyn yn y dyfodol.

Bydd y Llyfrgell yn rhannu manylion am ddatblygiadau pellach ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan.