Digwyddiadau Arlein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae'r mwyafrif o'n digwyddiadau cyhoeddus yn parhau i fod ar-lein am y tro - ceir manylion llawn ein rhaglen isod.

Os ydych chi wedi methu rhai o'n digwyddiadau ar-lein mae detholiad ar gael i'w gwylio ar ein sianel YouTube

 

Honeybee Historians
Iau 19 Mai 2022 16:00

Ymunwch â Dr Laura Jones, Swyddog Gwyddoniaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cym...
CARTO CYMRU - SYMPOSIWM MAPIAU CYMRU 2022
Gwe 20 Mai 2022 10:30 - 4:30pm

Mapio Mewn Megabeitiau
Bydd symposiwm eleni yn edrych ar sut mae mapiau a gynhy...
Mae Rhywbeth Bach yn Poeni Pawb
Iau 09 Meh 2022 17:00

Wrth feddwl am y gwahanol anhwylderau sy’n poeni dyn, mae rhai ohonynt wedi bod he...
Cynhadledd Llawysgrifau Cymru c.800–c.1800 - c.800–c.1800 Welsh Manuscripts Conference
Llu 20 Meh 2022 12:00 - 3:00pm

Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd P...
AR-LEIN
Llu 20 Meh 2022 14:00 - 3:00pm

Cynhelir y gynhadledd hon ar y cyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd P...
Matthew Frederick - The Belated 'Fragments' Tour
Sad 08 Hyd 2022 19:00

Mae Matthew Frederick yn clymu’i gariad cynnar o gerddorion clasurol gyda dylanwad...
Diweddarwyd:2022-05-16, 09:00