Digwyddiadau Ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

 

Yn sgil y pryderon ynglŷn â lledaeniad COVID-19 mae digwyddiadau cyhoeddus yn adeilad y Llyfrgell Genedlaethol wedi eu hatal am y tro. Serch hynny, gallwch fwynhau rhaglen lawn ac amrywiol o ddigwyddiadau ar-lein sy'n cynnwys Curaduron yn Cyflwyno, Sesiynau Gwybodaeth a digwyddiadau gan gyflwynwyr gwadd. Ceir manylion pellach am y rhain isod.

How to ... Information Session: Discover your Family History
Maw 29 Med 2020 17:00

Ymunwch â'n harbenigwr hanes teulu Beryl Evans yn ein sesiwn gwybodaeth 'Sut i ...

Diweddarwyd:2020-09-29, 19:00