Mae'n ddrwg gennym

Mae rhywbeth o'i le! Gallwn ni gynnig sawl rheswm posib dros y gwall:

  • mae'n bosib ein bod ni wedi dileu'r dudalen;
  • gallai'r ddolen y gwnaethoch chi glicio arni fod yn hen ac nid yw'n gweithio;
  • gallech chi fod wedi teipio'r URL anghywir;
  • gallai rhywbeth technegol fod o'i le ar ein hochr ni.

Gallech chi geisio aildeipio'r URL neu fe allwn ni fynd â chi'n ôl i brif dudalen gwefan LlGC.

Beth bynnag ddigwyddodd, rydym ni'n awyddus i drwsio'r broblem felly a wnewch chi'n helpu ni os gwelwch chi'n dda? A fyddech chi mor garedig rhoi gwybod i'n Gwasanaeth Ymholiadau bod rhywbeth o'i le, gan gynnwys y ddolen wreiddiol y ceisioch chi gael mynediad iddi ynghyd â'r amser a'r dyddiad. Diolch!

Rhaglen Adnewyddu Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Bydd Ystafell Ddarllen y Gogledd ar gau dros dro fel Ystafell Ddarllen o 22 Mai 2019, a'r gwasanaeth yn symud i Ystafell Ddarllen y De. Cewch fwy o wybodaeth ar ein tudalen Gwaith Adeiladu.