Gwasanaeth Addysg

Mae Gwasanaeth Addysg Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn darparu sesiynau ac adnoddau ar gyfer athrawon ac addysgwyr, disgyblion a myfyrwyr, a phobl o bob oedran sydd eisiau dysgu mwy am gasgliadau'r Llyfrgell. Rydyn ni’n cyflwyno gweithgareddau sy’n ateb gofynion y cwricwlwm yng Nghymru o ran cynnwys a sgiliau ac yn medru paratoi gweithdai yn arbennig ar eich cyfer.

Mae’r Gwasanaeth Addysg hefyd yn darparu adnoddau dysgu digidol ar nifer o themâu ar Hwb ac yn cyhoeddi adnoddau print sy’n seiliedig ar gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gan staff y Gwasanaeth Addysg brofiad ac arbenigedd o gasgliadau'r Llyfrgell a chynhyrchu deunyddiau dysgu wedi'u targedu at y cwricwlwm ysgol, manylebau pynciau yng Nghyfnodau Allweddol 2, 3, 4 a 5, a Chymhwyster Bagloriaeth Cymru.

Mae holl weithgareddau’r Gwasanaeth Addysg yn rhad ac am ddim ac ar gael yn y Gymraeg neu’r Saesneg. Dilynwch y dolenni i ddysgu mwy am ein gwaith a beth allwn ni gynnig i ddisgyblion, myfyrwyr, addysgwyr, a dysgwyr gydol oes. Mae croeso i chi gysylltu â ni gydag ymholiadau, cwestiynau neu adborth.