Dilyn y Fflam

31 Mawrth - 16 Mehefin 2012

Dilyn y Fflam a ariannwyd gan Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain sy'n gadael etifeddiaeth o Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012 drwy ariannu syniadau a thalent leol i feithrin creadigrwydd ledled Prydain.

'Sport defines us. We are a small nation, but our record of achievement – in a wide range of sports on the international stage – is inspiring. We really do punch well above our weight.'

Lynn Davies CBE

Wrth i’r cyffro gynyddu am Llundain 2012, caiff campau pennaf y Cymry yn y Gemau Olympaidd a Pharalympaidd eu dathlu yn yr arddangosfa fawr hon. Cewch gyfle i weld memorabilia yn ymwneud â’r Gemau, yn cynnwys torchau Olympaidd, medalau Olympaidd a Pharalympaidd, cadair rasio'r Fonesig Tanni Grey Thompson a llawer mwy!

Mae’r arddangosfa hon yn tywys ymwelwyr ar daith hynod o sefydlu’r Gemau Olympaidd yng ngwlad Groeg (776BC), a thranc y gemau dros fil o flynyddoedd yn ddiweddarach, hyd at rôl bwysig Prydain pan gafodd y Gemau eu hail-sefydlu yn Athens yn 1896 a’r penodau arwyddocal (arwrol a thrasig) yn hanes y Gemau byth ers hynny.

Bydd yr arddangosfa fawr hon yn cynnwys:

  • ffilm newydd gyda thrac sain cerddorol wedi ei chyfansoddi’n arbennig (gan y cyfansoddwr o Ystradgynlais, Andrew Griffiths)
  • casgliad arbennig o wrthrychau yn ymwneud â Olympwyr a Pharalympwyr o Gymru
  • casgliad o ffotograffau llawn ysbrydoliaeth (llawer ohonynt heb eu gweld o’r blaen) o Olympwyr a Pharalympwyr o Gymru, gyda phigion o dros 100 o gyfweliadau a gynhaliwyd gyda rhai o brif athletwyr Cymru yn cofnodi eu hatgofion personol. Yn cynnwys Lynn Davies, Y Fonesig Tanni Grey-Thompson, Dai Green, Dai Roberts, Non Evans, Nigel Walker, Jamie Baulch, Berwyn Price, David Broome, Liz Johnson, Geraint Thomas, David Morgan, Colin Jones, Gareth Duke, Simon Richardson, Michaela Breeze, Martyn Woodroffe, Nathan Stephens, Sam Hynds, Billy Pye a llawer mwy.

Bydd gweithdai am ddim ar gael  i ysgolion a grwpiau cymunedol, er mwyn ysbrydoli pobl ifanc i wneud eu gorau ym mha bynnag faes y maent yn ei ddymuno.

Elusen annibynnol a sefydlwyd i adael etifeddiaeth chwaraeon a diwylliant i gymunedau Prydain yn sgil Llundain 2012 yw Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain.

Ariannwyd yr Ymddiriedolaeth gan waddol o £40 miliwn oddi wrth: Cronfa'r Loteri Fawr (£29 miliwn); yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (£6 miliwn); Cyngor Celfyddydau Lloegr (£5 miliwn). Hi yw prif ariannwr yr  Olympiad Diwylliannol a Gŵyl Llundain 2012. www.legacytrustuk.org

Ymddiriedolaeth Etifeddiaeth Prydain - dod â ffrwydrad o greadigrwydd a thalent i gymunedau ledled Prydain a erys yn bell y tu hwnt i Lundain 2012.